Географія

Реферати, конспекти лекцій з географії

Проблема освоєння біологічних ресурсів

0 коментарів

Проблема освоєння біологічних ресурсів

У широкому сенсі вони охоплюють всю різноманітність рослин і тварин, що мешкають в океанах, включаючи, зрозуміло, водорості і планктон. У літературі досить часто висловлюється думка про...

Проблема використання енергії Океану

0 коментарів

Енергетичні ресурси Світового океану асоціюються не лише з вуглеводневим сировиною, що добувається в великих кількостях на шельфі, а й з поновлюваними енергоносіями. Поки енергія Океану лише в дуже малому ступені...

Накопичення знань про Океан

0 коментарів

Морські акваторії вивчені значно гірше материків. Мізерні знання про Світовий океан істотно поповнилися лише в останні десятиліття в зв'язку з швидким зростанням технічних досягнень. І це при тому, що океанські...

Вторинні ресурси

0 коментарів

Перехід від ери «ресурсної марнотратності» до епохи раціонального використання природних ресурсів пов'язується з двома основними моментами. Перший з них полягає в тому, що енергетична криза 70-х років дав сильний імпульс...

Утилізація сміття

0 коментарів

До сировинної проблеми найбезпосередніший стосунок мають промислові, сільськогосподарські і побутові відходи. Зупинимося на останній категорії - побутових відходах або просто смітті. Це старі газети, порожні консервні банки, пластикові пакети, обгортковий...

Сировинна проблема

0 коментарів

Було б легковажно аналізувати дану проблему ізольовано від інших і, в першу чергу, від енергетичної. Адже використання всіх природних ресурсів - сировинних і енергетичних, відновлюваних і невідновних - тісно переплетено....

Роль лісових ресурсів

0 коментарів

Лісові ресурси найчастіше і справедливо асоціюються з екологічної, а не сировинної проблемою. Більш того, є чимало доказів, що в кінці XX ст. вони грають більше енергетичну, ніж сировинну роль. 70%...

Виснаження земних надр

0 коментарів

Незважаючи на здійснення багатьма країнами політики ресурсозбереження, попит на мінеральну сировину в світі швидко зростає як в кількісному плані (приблизно на 5% на рік), так і в «асортиментному» відношенні. В...

Дисперсність родовищ

0 коментарів

Проблема виснаження земних надр посилюється крайньою нерівномірністю розподілу родовищ, що не сприяє стабільності світогосподарських зв'язків. Фактично жодна країна на планеті не має запаси всіх потрібних видів мінеральної сировини і не...

Природний газ у світі

0 коментарів

Видобуток природного газу зосереджена в промислово розвинених країнах, на Росію, США, Канаду і Західну Європу припадає 65% усього видобутку. При цьому домінує Росія - 27% світового видобутку газу в світі.

...