Обсяг і структура торгівлі

Вироблена у країні продукція надходить на зовнішні ринки по каналах зовнішньої торгівлі. Розвиток світової торгівлі йшло нерівномірно, підйоми чергувалися зі спадами.
Обсяг світової зовнішньої торгівлі в середині 90 -х рр.. склав близько 4 трлн. дол, і ця цифра щорічно збільшується на кілька відсотків. Зовнішня торгівля (тобто обмін) зростає швидше, ніж саме виробництво, що свідчить про подальшій інтернаціоналізації світового господарства.
Щорічний приріст світової економіки і зовнішньої торгівлі у відсотках

У зовнішній торгівлі змінюється не тільки обсяг, але і її структура.
Постійно зменшувана частка сільськогосподарських товарів не означає того, що ними стали менше торгувати. Просто збільшення обсягів торгівлі йде порівняно невисокими темпами. З 1970 по 1980 р. збільшилась частка мінеральної сировини, що було пов’язано з різким подорожчанням нафти. Цим же пояснюється і зниження (в цей же десятиліття) частки готової промислової продукції. Існують великі відмінності в структурі зовнішньої торгівлі розвинених країн і країн.

Відмінності в структурі зовнішньої торгівлі розвинених країн і країн на початку 90 -х років Видно глибокі відмінності в експорті: розвинені країни в основному продають машини, а що розвиваються – мінеральна сировина.

У світовій зовнішній торгівлі провідні позиції займає Західна Європа, на частку якої припадає більше половини її обороту. Це пояснюється складом країн, серед яких переважають високорозвинені країни з «відкритою економікою».

Серед провідних експортерів та імпортерів лідирують чотири країни: США, Німеччина, Японія і Франція. За масштабами експорту США і Німеччина постійно займають дві верхні сходинки. За обсягом імпорту у Сполучених Штатів конкурентів немає. Наступна за ними Німеччина ввозить товарів значно менше. Зате Франція і Японія постійно претендують на третє місце, маючи майже однакові показники.

Один з важливих зовнішньоторговельних показників, що впливають на загальний стан економіки, – баланс (або сальдо) зовнішньоторговельних операцій. Постійно велике позитивне сальдо (тобто експорт перевищує імпорт) має Японія і набагато менше – Німеччина. Величезне негативне сальдо мають США і невелике – Франція.

Географію світової зовнішньої торгівлі можна представити на двох рівнях: глобальному та регіонально – страновом. Основна частина світової зовнішньої торгівлі концентрується в межах розвинених країн (і особливо всередині Західної Європи). Велике місце займає торгівля між розвиненими і країнами, що розвиваються.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Географія Амазонії