Моніторинг навколишнього природного середовища

Моніторинг – спостереження за ходом зміни тих чи інших параметрів чого-небудь, наприклад навколишнього середовища.

Моніторинг природного навколишнього середовища – це систематичне вивчення стану даної середовища за певними параметрами якості з метою виявлення реального стану середовища існування та попередження про створюються ситуаціях, шкідливих або небезпечних як для здоров’я людини, так і для самого стану даної середовища.
Моніторинг середовища проживання може носити локальний, регіональний та глобальний характер. Глобальний моніторинг складається з регіональних і локальних складових, крім того, має специфічний характер і включає дослідження, що не включаються в регіональні і тим більше в локальні складові моніторингу. Так, вивчення складу повітря всередині приміщень конкретного підприємства носить локальний характер, зведення та узагальнення даних, характерних для даного регіону, – це складові регіонального моніторингу, а вивчення впливу діяльності людства на стан озонового екрану – одна зі складових глобального моніторингу.

Моніторинг стану природного довкілля передбачає спостереження як за джерелами забруднення та за динамікою зміни тих чи інших параметрів протягом певного часу, так і за результатами антропогенного впливу в цілому.

Моніторингом навколишнього природного середовища займаються спеціальні служби, але в ньому можуть брати участь і учні різних навчальних закладів. Члени екологічного гуртка або екологічного суспільства даного навчального закладу можуть вивчати динаміку зміни концентрації різних газів в атмосфері, спостерігати біологічні об’єкти в районі навчального закладу і знаходити взаємозв’язок між різними параметрами середовища і станом найближчих біогеоценозів, теоретично визначати, як впливає діяльність людини на кругообіг речовин, наприклад води, а також найважливіших біогенних хімічних елементів, наприклад вуглецю, кисню, водню, азоту, фосфору. Нижче дається коротка характеристика особливостей кругообігу води, вуглецю, азоту і фосфору.

ПОДІЛИТИСЯ: