Міжнародне співробітництво у створенні карт природи

В останні десятиліття все більше видну роль відіграють картографічні роботи, що виконуються на основі міжнародного співробітництва. Вони різноманітні, але в цілому розвиваються в руслі створення карт природи.

Якщо звернутися до минулого російської картографії, то легко переконатися, що її завжди відрізняло прагнення до міжнародного спілкування. Ще наприкінці минулого століття на VII географічному конгресі в Берліні (1899 р.) відомий російський картограф А. А. Тілло вперше висунув ідею про створення Міжнародної картографічної асоціації, головним завданням якої було сприяння виконанню робіт міжнародного характеру.

На розвиток міжнародного співробітництва в галузі тематичної картографії зробили великий вплив:
а) швидкий розвиток тематичної картографії в рамках національних територій, прогрес в області наукових підходів і технічних методів і накопичення на цій основі нових великих і різноманітних картографічних матеріалів;
б) організує роль міжнародних наукових об’єднань, яким належить цілий ряд важливих ініціатив в проведення картографічних робіт на міжнародній основі. Особливо слід відзначити роль ЮНЕСКО, яка не тільки стимулює роботи зі створення різних міжнародних тематичних карт, але і сама бере участь в їх розробці.

вклад Росії

Співпраця Російської Федерації в розвитку тематичної картографії на міжнародній основі проходить в основному шляхом участі в роботах міжнародних наукових об’єднань і в реалізації міжурядових науково -технічних угод.

ПОДІЛИТИСЯ: