Материк Африка

Африка – найбільший материк з групи Південних материків. За площею (близько 30 млн. км2) він займає друге місце в світі після Євразії.

Берегова лінія материка Африка має кілька великих виступів (наприклад півострів Сомалі) і майже зовсім позбавлена дрібних заток і півостровів.

Екватор перетинає материк Африки посередині. Крайні північна і південна точки розташовані майже на одних і тих же широтах в Північному і Південному півкулях. На відміну від інших Південних материків велика за площею частина континенту лежить на північ від екватора.

Материк Африка тісніше, ніж інші Південні материки, пов’язана зі своїм сусідом – материком Євразією. У результаті в рослинності і тваринному світі Північної Африки, Південної Європи і Південно-Західної Азії багато спільного. Євразія робить великий вплив і на клімат Африканського континенту.

З інших сусідів істотне значення має міжматерикове Середземне море, що омиває материк Африку з півночі. Зміна баричного поля над морем за сезонами визначає особливості клімату півночі материка. Середземне море грає виключно велику роль в житті людей, що населяють країни Північної Африки. Воно з давніх пір пов’язувало і донині пов’язує ці країни з рештою світу, давало і дає поживу населенню узбережжя.

Материк Африка займала в Гондвані центральне положення. Коли цей давній суперконтинент розколовся, велика частина жорсткої плити літосфери склала основу Африканського материка, тому на його території переважають рівнини. Гірські системи займають лише найпівнічніші (Атлаські гори) і найпівденіші (Капські гори) окраїни континенту. Однак в останні геологічні епохи жорстка основа материка Африки піддавалася інтенсивним тектонічним рухам. На останніх етапах розвитку материк піднімався. Низовини займають невеликі площі тільки по окраїнах континенту. Тектонічні рухи викликали розколи Африканської платформи. Тут багато вулканічних масивів і лавових покривів. У кайнозойської ери на сході материка утворилися глибокі рифтові розломи. Вони перетинають кількома гілками Ефіопське і Східноафриканське нагір’я. В результаті Східна Африка – найрухливіша і висока частина платформи. Там багато вулканів, у тому числі і діючих. Найзахідніший розлом займають озерні улоговини, що утворюють систему вузьких глибоких прісних Великих Африканських озер.

Клімати континенту формують положення більшої частини материка в екваторіально- ропічних широтах і переважання рівнин, що утворюють систему неглибоких улоговин. Кліматичні пояси розташовуються більш-менш симетрично щодо екватора і витягнуті із заходу на схід. У материку Африці більш яскраво, ніж на інших материках, проявляється закон широтної зональності. Особливо це характерно для Північної Африки, де послідовно з півночі на південь субтропічний клімат середземноморського узбережжя змінюється тропічним – Сахари, потім субекваторіальним в смузі підняттів і улоговин від атлантичного узбережжя до Червоного моря і Аденської затоки і екваторіальним – в улоговині Конго. Південніше екватора ця закономірність дещо порушується впливом двох океанів, що омивають порівняно вузьку південну частину материка. Атлантика та Індійський океан поставляють на материк повітряні маси з різними властивостями, тому кількість опадів тут змінюється зі сходу на захід. Однак зміна кліматичних поясів тут теж відбувається з півночі на південь: від екваторіального до субекваторіального, тропічного і субтропічного на найпівденішій околиці континенту.

Ґрунтово-рослинні зони розташовуються відповідно кліматичних поясів і областей. Величезні площі займають пустелі в тропічних поясах, савани і змінно вологі ліси – у субекваторіальних. В улоговині Конго і на узбережжі Гвінейської затоки поширені вологі екваторіальні ліси – гілеї.

В Африці багатий і різноманітний тваринний світ.

Наприклад, ніде на Землі немає такої різноманітності копитних, в тому числі великих, як у африканських саванах. Багато хижаків.

Материк багатий природними ресурсами. Тут багато корисних копалин, рудних – в кристалічних породах платформного фундаменту, нафти, кам’яного вугілля, фосфоритів, різних солей – в осадовому чохлі. Особливо багата Африка:

  • золотом;
  • алмазами;
  • урановими і алюмінієвими рудами (бокситами).

Водні ресурси поширені нерівномірно. Річки материка володіють величезними запасами енергії, але мало можуть бути використані для транспортних цілей. Є дуже сухі райони, де майже відсутні поверхневі води: є тільки солоні пересихаючі озера і транзитні річки. Але в той же час деякі річки материка відносяться до найбільших по водності (Конго) або по довжині (Ніл). Великі запаси прісних вод містять Великі Африканські озера.

Багатство материка Африка – її  тваринний світ.

Однак непомірний видобуток тварин, що дають цінні шкури, роги, бивні і багато іншого, призвела до сильного скорочення їх чисельності. Зараз тварини багатьох районів континенту охороняються і відновлюються в заповідниках і національних парках. Це і об’єкт ретельно регульованого полювання. Для охорони природи в країнах Африки створені численні заповідники і національні парки, відомі у всьому світі. Крім прямого призначення, вони приносять істотний дохід, так як їх відвідують іноземні туристи. Однак повністю вирішити проблему охорони природи тільки таким шляхом неможливо. Необхідні заходи щодо організації раціонального природокористування.

Материк Африка, мабуть, регіон виникнення людини. У Східній і Південній Африці знайдені кісткові залишки, що належали не тільки найдавнішим людям, але і їх попередникам – перехідним формам від стародавніх мавп до людини. Виявлені кістки і копалини антропоїдів – істот, які мали багато ознак, властивих людям. Крім Східної Африки, кісткові залишки давніх людей і їх знаряддя знайдені на узбережжях Атлантичного океану і Середземного моря. Вважають, що звідси людина розселилась по всьому світу. Можливо, що Африка не єдиний осередок виникнення людей, але в кожному разі це один з районів, де вони з’явилися вперше.

Зараз в Африці живуть представники всіх основних рас Землі:

  • європеоїдної;
  • екваторіальної;
  • монголоїдної.

Своєрідними рисами відрізняються племена пігмеїв – жителів екваторіальних лісів Центральної Африки. Це особлива гілка екваторіальної раси. Є в Африці великі групи народів, що поєднують різні расові ознаки.

На континенті багато представників європейських національностей тих країн, які поділили між собою землі, захоплені в період колонізації. На півдні сформувалася особлива народність європеоїдної раси – афрікандер (бури).

Материк, на якому в минулому були такі цивілізації, як Стародавній Єгипет, довгий час перебував у колоніальній залежності від європейських держав. Лише в XX столітті більшість африканських країн здобули політичну незалежність.

В цілому материк Африка – поки найменш розвинений в економічному і соціальному відношенні континент світу. Країни материка знаходяться на початку шляху до справжньої сучасної цивілізації.

За особливостями природи – будовою поверхні і кліматичних умов, від яких залежать і всі інші природні компоненти, Африку поділяють на чотири великі частини: Північну, Центральну, Східну і Південну.

ПОДІЛИТИСЯ: