Картографічні проекції: доповідь

Для зображення кулястої поверхні Землі на карті використовуються картографічні проекції. Кожній проекції притаманні спотворення, викликані стисканням і розтягуваннями при переході від сферичної поверхні до площини карти.

При проектуванні поверхні земної кулі і картографічної сітки на площину використовують допоміжні геометричні площини циліндра і конуса. Залежно від цього картографічні проекції поділяються відповідно на циліндричні, конічні і азимутальні.

Для карт країн застосовуються конічні проекції, де паралелі – дугоподібні лінії, а меридіани – промені, що розходяться з однієї точки і йдуть перпендикулярно паралелей. Для карт світу застосовуються циліндрові проекції, де паралелі і меридіани зображуються системою прямих ліній, перпендикулярних один одному. Для карт полярних областей Землі використовуються азимутальні картографічні проекції, де паралелі зображені концентричними колами, а меридіани – радіусами, що виходять із центру цих кіл.

За характером спотворень картографічні проекції бувають рівнокутними, рівновеликими, рівнопроміжковими і довільними.

Численність картографічних проекцій пояснюється різними вимогами до розподілу спотворень довжин, площ і кутів.

У рівнокутної проекції кути на карті дорівнюють відповідним кутам на місцевості і на глобусі. За таким картам зручно визначати напрямки руху, але зате на них спотворюються відстані і площі. Карти в рівнокутної проекції використовуються, наприклад, в навігації.

Рівновеликі, або равноплощадная, проекції передають без спотворень площі географічних об’єктів: материків, держав, морів. За картками в рівновеликих проекціях вимірюють площі територій. Але спотворення кутів і форм в цих проекціях максимальні.

Карти, побудовані в довільних проекціях, мають спотворення і кутів і площ, але в меншому ступені.

За своїм змістом карти можуть бути загальногеографічна і тематичними.

Загальногеографічні карти відображають сукупність різноманітних елементів земної поверхні – рельєф, річки і озера, моря і океани, населені пункти, кордони держав і т.д.

До тематичних відносяться, наприклад, карти рослинності, які відображають поширення і склад рослинності світу, окремих материків і країн. Є також карти корисних копалин, карти лісів, карти рельєфу, синоптичні карти, карти промисловості, на які нанесені великі міста – промислові центри – і їх спеціалізація.

За охопленням території розрізняють карти світу, окремих материків або окремих країн.

ПОДІЛИТИСЯ: