Інтегральне районування океану

По своїй суті інтегральне районування в порівнянні з галузевим являє собою більш високу ступінь, хоча обидва ці види його тісно пов’язані, так як немає галузей поза районів і немає районів без галузей. Інтегральний район – це об’єктивно існуюче просторове освіту з багатогалузевою структурою виробництва, внутрішніми і зовнішніми (з берегом) зв’язками. Такий район виділяється по комплексу ознак, що відображають його господарську цілісність. Інтегральні райони формуються під впливом основних районообразующих факторів і неодмінно при високому рівні розвитку продуктивних сил, так як це створює комплексність господарства.

На сучасному етапі господарської діяльності у Світовому океані поки ще не склалися об’єктивні умови для утворення інтегральних економіко-географічних районів у ньому насамперед тому, що простори Світового океану слабо освоєні. Проте в даний час не всі простору океанів і морів використовуються в рівній мірі, тобто помітно виражена просторова диференціація в їх освоєнні. У зв’язку з цим тільки в найбільш інтенсивно використовуваних частинах океану поки намічаються деякі передумови для утворення інтегральних районів.

Зважаючи сучасний стан, темпи і перспективи розвитку господарства північній частині Атлантичного океану, С. В. Михайлов вважає, що в майбутньому вона стане інтегральним економіко-географічним районом Світового океану. Його зразковими кордонами він приймає паралель 80 ° пн.ш. на півночі і екватор на півдні.

Відносно висока концентрація господарської діяльності на розглянутій акваторії Атлантичного океану, її різноманітне використання – початкові етапи формування тут інтегрального економіко- географічного району. У міру подальшого розвитку виробництва, налагодження міжгалузевих внутрішніх зв’язків можливе формування більш-менш цілісного просторового комплексу господарства, який у результаті утворює інтегральний район Світового океану. З плином часу подібні райони можуть з’явитися і в інших частинах Світового океану.

Інтегральне районування сьогодні

В останнє десятиліття все більше і більше уваги стало приділятися освоєння різноманітних багатств шельфу. У результаті в даний час в шельфовій зоні функціонують різні галузі морського виробництва. Так, тут виловлюється майже 90 % риби і морепродуктів, практикується марикультура, розробляються підводні розсипні і корінні родовища твердих корисних копалин, добуваються нафта і газ, розташовуються аванпорти і зовнішні рейди морських торговельних портів. Все це свідчить про широкий спектр господарської діяльності на шельфі і разом з тим вказує на можливість формування тут інтегральних економіко-географічних районів. Можна припустити, що подібні райони почнуть об’єктивно складатися передусім в шельфовій зоні, де виробництво більш багатогранно і розвивається інтенсивніше, ніж у відкритих океанських і морських водах. Таким чином, шельф – потенційно можливий простір для виникнення інтегральних районів, об’єктивне існування яких у Світовому океані цілком допустимо. Залежно від масштабів і критеріїв районування вони можуть виділятися в усьому Світовому океані, в окремих океанах і в деяких великих морях, і в цьому напрямку відкриваються широкі перспективи для наукового пошуку.

ПОДІЛИТИСЯ: