Гори Анди

Субконтинент Андійський Захід займає всю західну частину материка. Він представляє собою найпротяжнішу (9 тис. км) і одну з найвищих гірських систем материкової суші Землі.

Гори Анди широким фронтом виходять до Тихого океану, а на півночі – до Карибського моря.

Східний кордон з країнами Внеандійського Сходу проходить по підніжжю Андійських хребтів. Єдність фізико-географічних країн субконтиненту обумовлено тим, що вони знаходяться в межах складчастого пояса на кордоні літосферних плит Тихого океану та Південної Америки.

Складна система оротектонічних зон переважно субмеридіонального простягання витримана від північного узбережжя материка до Вогняної Землі. Різновікові хребти Берегової, Західної та Східної Кордильєр простягаються по всій гірській системі Анд.

Горотворні рухи, особливо активні в палеогені і неогені, тривають понині, супроводжуючись вулканічними процесами і землетрусами.

В Андах панує високогірний рельєф, що визначає яскраво виражену висотну поясність і формування значного сучасного заледеніння. Величезна протяжність з півночі на південь зумовлює велику різницю в теплозабезпеченноті і в зволоженні окремих частин системи: гори Анди розташовані в декількох кліматичних поясах, тому розрізняється і структура висотної поясності. Різна і оротектонічна структура.

Незважаючи на гірський характер субконтиненту, його територія давно і досить густо заселена. Народи андійських країн освоїли улоговини, міжгірські долини і високі рівнини в межах гірської системи Анд і пристосувалися до життя в цих умовах.

В Андах розташовані найвисокогірніші міста, селища і оброблювані землі.

У межах Анд виділяють ряд фізико-географічних країн:

  • Карибські;
  • Північні (Екваторіальні);
  • Центральні (Тропічні);
  • Чилійсько-Аргентинські (Субтропічні);
  • Південні (Патагонські).

Деякими особливими рисами відрізняється Вогняна Земля – цей регіон або розглядають як окрему країну, або включають до складу Південних Анд.

ПОДІЛИТИСЯ: