Геологічний простір

Воно полягає в розгляді літосфери як області проживання біоти (поверхня літосфери використовується норними і землерийними тваринами і мікроорганізмами), так і інженерно -геологічної діяльності людини.

Будь-яка господарська діяльність людини немислима без здійснення будівництва будівель житлового та промислового призначення, будівництва підприємств, підземних комунікацій, транспортних магістралей, підземних виробок або відкритих кар’єрів при видобутку корисних копалин. Всі будівельні роботи проводяться тільки після детальних дослідницьких робіт, що визначають здатність грунту нести відповідне навантаження.

Поряд з цим оцінка ресурсної функції літосфери пов’язана з розміщенням в геологічному просторі поховань високотоксичних і радіоактивних відходів. Треба враховувати, що обсяги геологічного простору, придатні для цих цілей, дуже обмежені. Всі проблематичніше стає відшукувати придатні та безпечні місця для розміщення відходів і промислово -побутових звалищ.

В епоху техногенезу земна поверхня стала важливим природним і екологічним ресурсом. В даний час освоєно трохи більше 55 % поверхні суші й існує тенденція подальшого наростання цього процесу. І якщо для країн з великими земельними ресурсами проблема розміщення промислових, сільськогосподарських і сельбищних відходів ще не стала актуальною, то для невеликих за площею держав з високою щільністю населення вона перетворилася в найважливіший фактор соціального розвитку. Яскравим прикладом у цьому відношенні стала Японія, яка змушена засипати прибережні ділянки морських акваторій та здійснювати будівництво на насипних грунтах. Інші країни, наприклад Голландія, за допомогою дамб захищають земельні угіддя від затоплення морем. Отже, не тільки землі сільськогосподарського призначення є цінним природним ресурсом, а й землі, призначені для промислового, цивільного і транспортного будівництва, мають велику цінність.

ПОДІЛИТИСЯ: