Геологічна роль та екологічні функції геосфер

Об’єктом досліджень геоекології є екологічний стан геологічного минулого і сьогодення географічної оболонки і геологічного середовища. Саме в такому підході полягає суттєва різниця між геоекології в географічному та геологічному сенсах. Географічна оболонка і геологічна середу є рівновеликими поняттями. Перша включає атмосферу, всю гідросферу (Світовий океан, поверхневі та підземні води суші), грунт і верхню частину літосфери. Геологічна середовище – це область, в якій протікають геологічні процеси. Отже, геологічної середовищем можуть бути не тільки літосфера, мантія і земне ядро, а й атмосфера і гідросфера, в яких протікають геологічні процеси – ерозія, денудація, транспортування осадового матеріалу (його акумуляція, літіфікація і вивітрювання).

Процеси, що протікають в надрах Землі, прямо або побічно позначаються на екологічному стані земної поверхні, а самі атмосфера і гідросфера безпосередньо беруть в них участь, а значить, протягом геологічних процесів відбивається на життєвих функціях організмів, у тому числі на життєдіяльності людини.

Предмет дослідження геоекології та екологічної геології – з’ясування геологічної ролі та визначення екологічних функцій окремих геосфер. Подання про екологічні функціях було обгрунтовано і розвинено грунтознавцями Г. В. Добровольським і Е. Д. Нікітіним (1990). Цими ж авторами було введено поняття «екологічне грунтознавство», трактуемое ними як вчення про екологічні функціях грунтів, під якими вони мають на увазі роль і значення грунтів, а також грунтових процесів в житті людського суспільства, збереженні та еволюції екосистем і біосфери в цілому. Є. Д. Нікітін та інші вчені (1992) вважають логічним виявити і охарактеризувати екологічні функції інших оболонок Землі і біосфери в цілому. Це, на їх думку, дасть можливість глибше осмислити єдність середовища проживання людини, зрозуміти незамінність компонентів біосфери, які в результаті тривалого розвитку тісно переплелися і зумовили розвиток один одного через кругообіг речовини і енергії.

ПОДІЛИТИСЯ: