Географічне спадщина Азії

Назва «Азія» (ассірійського походження) вказує на її географічне положення і в перекладі означає – схід. На відміну від Європи азіатський континент надзвичайно різноманітний. «Маленьку» Європу об’єднують традиції Стародавньої Греції і Римської імперії і «цементують» християнські цінності. Минуле Азії більш складне, і її сформували різні цивілізації.

На початку 80 -х рр.. один з індійських істориків заявив: «Відніміть у людей Азію, і вони позбудуться свого минулого, сьогодення і майбутнього». Безперечно, що роль Азії в світі унікальна. На її безкрайніх просторах виникли древні цивілізації з високою матеріальною і духовною культурою. Їх особливості досі в значній мірі визначають господарський профіль та специфіку населення.
З чотирьох великих «річкових» цивілізацій три сформувалися в Азії, в долинах найбільших річок Китаю, Індії та Месопотамії. Перші дві отримали найменування «рисові» цивілізації. Тут склався особливий тип господарства, для якого характерна висока трудоінтенсівних, широкий розвиток іригації. Подібний тип господарства вимагав великої кількості робочих рук, але одночасно високоврожайний рис міг прогодувати набагато більше людей, ніж будь-яка інша культура. Тому долини великих китайських та індійських річок стали ареалами самої високої концентрації населення у світі.

В Азії склалися вогнища сучасної духовної культури на основі релігійних і морально -етичних навчань. Зазвичай в Азії виділяють три основних «культурних світу» – індійський, китайський і арабсько- ісламський.

У VI -V ст. до н. е.. на півночі південноазіатського субрегіону виник буддизм, широко поширився на схід і північ. У першому тисячолітті на основі буддизму склався індуїзм, в XVI ст. – Ламаїзм. Буддизм зробив величезний вплив на формування китайських і японських релігій і морально -етичних навчань – даосизму, конфуціанства і синтоїзму.

На рубежі двох епох в Південно-Західній Азії, в Палестині, виникли ще два релігійних течії – іудаїзм і християнство. Християнство поступово переступило азіатські кордону і поширилося по всьому світу. Те ж саме відбулося з іудаїзмом. В даний час прихильників цієї релігії в Європі та Північній Америці вдвічі більше, ніж в Ізраїлі.

На просторах Аравії в VI -VII ст. н. е.. виник іслам, який зараз широко розповсюджений за межами Південно-Західної Азії – на півночі і сході Африки, в Південній і Південно -Східної Азії.
Особливості релігійного складу населення азіатських країн показані в таблиці 36. В Азії найбільше країн (16, або 1/3, від їх загальної кількості), де переважає іслам суннітського толку. У шести країнах домінує буддизм. Також в шести країнах поєднується буддизм, даосизм і конфуціанство.
До географічної спадщини стародавніх цивілізацій належить багатющий досвід жителів в боротьбі за виживання в складних природних умовах. Більшу частину регіону займають гори, пустелі, тайга та інші незручні території.

В Азії склалися класичні типи террасного землеробства на гірських схилах (у Японії, Китаї, в Південно-Східній і Південній Азії). Саме в азіатських країнах отримала найбільший розвиток іригація. За розмірами зрошуваних площ Азія набагато випереджає всі інші регіони світу, а Китай і Індія займають за цим показником перше і друге місця в світі.

Особливий тип сільського господарства характерний для мусонних областей, де різко змінюється зволоженість. Залежно від сезону року людина бореться з надлишком вологи (створюючи захисні дамби на річках) або з її недоліком (споруджуючи зрошувальні системи).

Життя в складних природних умовах Азії сформувала в культурі народів особливе ставлення до праці. Дивовижне працьовитість і висока дисципліна є характерними особливостями азіатського людини.
Про різноманіття населення (див. так само статтю ” Населення Землі “), його культурних і побутових традиціях говорить і різноманітність типів харчування жителів Азії. З 20 типів харчування, існуючих у світі, в Азії представлено 11, в Америці – 8, Африці – 5, Європі – 2.

ПОДІЛИТИСЯ: