Етносферні функції атмосфери

Атмосфера Землі забезпечує живі організми необхідною речовиною, енергією і визначає спрямованість і швидкість метаболічних процесів. Газовий склад сучасної атмосфери є оптимальним для існування і розвитку життя. Будучи областю формування погоди і клімату, атмосфера повинна створювати комфортні умови для життєдіяльності людей, тварин і рослинності. Відхилення в ту або іншу сторону як атмосферного повітря і погодних умовах створюють екстремальні умови для життєдіяльності тваринного і рослинного світу, в тому числі і для людини.

Атмосфера Землі не тільки забезпечує умови існування людства, будучи основним фактором еволюції етносфери. Вона в той же час виявляється енергетичним і сировинним ресурсом виробництва. Загалом атмосфера – це фактор, який зберігає здоров’я людини, а деякі області в силу фізико- географічних умов та якості атмосферного повітря служать рекреаційними територіями та є областями, призначеними для санаторно -курортного лікування та відпочинку людей. Таким чином, атмосфера є чинником естетичного та емоційного впливу.

Етносферні і техносферні функції атмосфери, певні зовсім недавно (Е. Д. Нікітін, Н. А. Ясаманов, 2001), потребують самостійному і поглибленому дослідженні. Так, досить актуальним є вивчення енергетичних атмосферних функцій як з точки зору виникнення і дії процесів, що завдають шкоди навколишньому середовищу, так і з точки зору впливу на здоров’я і добробут людей. У даному випадку мова йде про енергію циклонів і антициклонів, атмосферних вихорів, атмосферному тиску і інших екстремальних атмосферних явищах, ефективне використання яких сприятиме успішному вирішенню проблеми отримання не забруднюють навколишнє середовище альтернативних джерел енергії. Адже повітряне середовище, особливо та її частина, яка розташовується над Світовим океаном, є областю виділення колосального обсягу вільної енергії.

Наприклад, встановлено, що тропічні циклони середньої сили тільки за добу виділяють енергію, еквівалентну енергії 500 тис. атомних бомб, скинутих на Хіросіму і Нагасакі. За 10 днів існування такого циклону вивільняється енергія, достатня для задоволення всіх енергетичних потреб такої країни, як США, протягом 600 років.

В останні роки було опубліковано велику кількість робіт вчених природничого профілю, в тій чи іншій мірі стосуються різних сторін діяльності та впливу атмосфери на земні процеси, що свідчить про активізацію міждисциплінарних взаємодій у сучасному природознавстві. При цьому виявляється інтегруюча роль певних його напрямів, серед яких треба відзначити функціонально – екологічне спрямування в геоекології.

Даний напрямок стимулює аналіз і теоретичне узагальнення інформації з екологічних функцій і планетарної ролі різних геосфер, а це, в свою чергу, є важливою передумовою для розробки методології і наукових основ цілісного вивчення нашої планети, раціонального використання та охорони її природних ресурсів.

Атмосфера Землі складається з декількох шарів: тропосфери, стратосфери, мезосфери, термосфери, іоносфери і екзосфери. У верхній частині тропосфери і нижньої частини стратосфери розташовується шар, збагачений озоном, іменований озоновим екраном. Встановлено певні (добові, сезонні, річні і т. д.) закономірності в розподілі озону. З часу свого виникнення атмосфера впливає на перебіг планетарних процесів. Первинний склад атмосфери був зовсім іншим, ніж в даний час, але з плином часу неухильно росли частка і роль молекулярного азоту, близько 650 млн. років тому з’явився вільний кисень, кількість якого безперервно підвищувався, але відповідно знижувалася концентрація вуглекислого газу. Висока рухливість атмосфери, її газовий склад і наявність аерозолів зумовлюють її видатну роль та активну участь у різноманітних геологічних та біосферних процесах. Велика роль атмосфери в перерозподілі сонячної енергії і розвитку катастрофічних стихійних явищ і лих. Негативний вплив на органічний світ і природні системи надають атмосферні вихори – смерчі (торнадо), урагани, тайфуни, циклони та інші явища. Основними джерелами забруднень разом з природними факторами виступають різні форми господарської діяльності людини. Антропогенні впливи на атмосферу виражаються не тільки в появі різних аерозолів та парникових газів, але верб збільшенні кількості водяної пари, і проявляються у вигляді смогов і кислотних дощів. Парникові гази змінюють температурний режим земної поверхні, викиди деяких газів зменшують обсяг озонового екрану і сприяють виникненню озонових дір. Велика етносферная роль атмосфери Землі.

ПОДІЛИТИСЯ: