Етапи розвитку людства

З якого моменту йде відлік історії людства? Напевно, на це питання відповісти можна досить просто – з того моменту, коли, власне, і виникла людина. Набагато складніше сказати, коли саме це відбулося (див. статтю “Перші люди”). Вчені до цих пір мають різні точки зору на цей рахунок, правда, більшість сходяться на думці, що це головне історична подія трапилося кілька мільйонів років тому. Навіть найдосконаліші методи не можуть дати точної відповіді, та й від тих далеких часів залишилося не так вже багато «речових доказів».

В історичній науці існує безліч найрізноманітніших варіантів етапів розвитку людства. У нашій школі традиційно було прийнято виділяти історію стародавнього світу, середніх віків, нову і новітнього часу. Подібний варіант поділу заснований на особливостях формаційних, тобто суспільно-економічного укладу: первіснообщинний і рабовласницький лад, феодалізм, капіталізм і комунізм.
З інших варіантів періодизації можна згадати в якості ілюстрації схему, запропоновану відомим німецьким істориком К. Ясперсом, який вважав можливим виділити чотири періоди: т. н. доісторія, період існування великих культур давнини, т. н. осьовий час (тобто вирішальне з точки зору формування основ сучасної культури) і науково-технічна епоха, відлік якої автор вів з періоду промислового перевороту у другій половині XVIII в.

З точки зору розвитку виробництва Ф. Енгельс в історії і людства виділяв три етапи: дикість, варварство і цивілізація. Для першого було характерно лише «привласнення людиною готових продуктів природи» (див. статтю “Полювання первісних людей на слонів”). Варварство Ф. Енгельс асоціював з періодом становлення тваринництва та землеробства (див. статтю “Перші землероби”). Третій етап – епоха розвитку промисловості (див. статтю “Нові міста”).
Історію розвитку людства можна простежити і на прикладі виникнення окремих професійних груп населення.

Географія, як відомо, займається вивченням просторових особливостей населення господарства різних територій (або всієї земної кулі в цілому). Головна її завдання дати відповіді на чотири ключові питання: Що? Де? Як? Нічому? Зрозуміло, що на четвертий, найважливіший, питання без знання історії відповісти просто неможливо. Згадаймо слова відомого географа К. Ріттера, який говорив, що «географії не може обійтися без історичного елемента, якщо хоче бути істинною наукою про земні просторових відносинах, а не абстрактній блідою копією місцевості».
У статтях прийнято поділ всієї історії людства і його господарської діяльності на чотири великі етапи, кожен їм яких має свої яскраво виражені особливості. Назви цих етапів досить умовні і покликані лише дати, образне уявлення про конкретну історичну епоху.
Кожен етап розвитку людства – це якісно новий для людини вид господарської діяльності, а також нове в самій людині.

Кожен наступний етап набагато коротшим від попереднього і більш насичений різними «географічними подіями». Час як би поступово і постійно «пресується». Етап розвитку людини, коли ще не було господарства, тривав багато тисяч років. Аграрна епоха тривала кілька тисячоліть. Індустріальний етап охопив всього лише півтора століття, а сучасна епоха, що характеризується в першу чергу розвитком нематеріальної сфери, має вік близько ста років.
Швидкий розвиток науки і техніки дозволило різко скоротити час між відкриттям і його широким (масовим) застосуванням.

ПОДІЛИТИСЯ: