Екологічні проблеми в фокусі сучасного світового розвитку

Сучасна екологічна ситуація в світі – це вже не проблема, а справжня криза. Екологічна криза сьогоднішнього дня проявляється «в глибокому невідповідність потреб суспільства і ресурсно-екологічних можливостей біосфери».

Сучасні екологічні проблеми

Сучасні екологічні проблеми проявляються по-різному, але можна виділити найбільш важливі аспекти: забруднення практично кожної сфери природи, погіршення стану і навіть у ряді випадків деградація навколишнього середовища, виснаження природних ресурсів. Головний зміст екологічних проблем – деградація живої природи, що досягла порога незворотності.
Загострена екологічна ситуація – це результат тривалого і неконтрольованого промислового розвитку, а також швидкоплинною урбанізації. Однак є й інші причини.

Політична конфронтація двох світових систем в післявоєнний період привела до ідеї «перемоги будь-якою ціною». До цих пір в більшості країн світу держава веде себе досить пасивно перед обличчям екологічної катастрофи. Завжди знаходяться відмовки: існують інші, більш актуальні проблеми. Є приклади й іншого роду. Наприклад, у ФРН кажуть, що в їхній країні екологічне та соціальне ринкове господарство». Слабо розроблена законодавча база екологічної політики і реальне втілення в життя існуючих законів.

Військова сфера в більшості країн представляє собою, по суті, «держава в державі», тобто закриту зону, що знаходиться поза критикою. Численні локальні війни, військові випробування (особливо ядерні) та захоронення відходів військової промисловості – ось неповний перелік того негативного, що несе мілітаризація довкіллю.

Високий рівень споживання природних ресурсів веде не стільки до їх виснаження (хоча це також відбувається), скільки до нанесення шкоди навколишньому середовищу в процесі їх видобутку і переробки. За останні двадцять років людиною видобуто стільки ж сировини, скільки за всю попередню історію!
Подивіться на малюнок, видобуту сировину досі витрачається дуже нераціонально. Щорічно на Землі переробляється понад 100 млрд. тонн різних природних речовин, причому 9/10 йде у відходи, а реально використовується лише 10%. Крім скорочення відходів можна і економити сировину, наприклад, за рахунок його вторинного використання. У середині 90-х рр.. в Німеччині з вторинних ресурсів відновлювалося 80% автомобільних покришок, 50% заліза, свинцю, алюмінію, паперу, скла, 1/4 цинку, близько 10% пластмас. У ресурсній політиці майбутнє за мінімальним споживанням, що дозволить пом’якшити гостроту екологічної кризи.

Екологічна ситуація в різних країнах світу різна, при цьому найбільш різкі відмінності існують між розвиненими і країнами, що розвиваються. У розвиненій частині світу загострення екологічних проблем пов’язано з індустріалізацією та високими стандартами споживання. Високорозвинений науково-технічний потенціал розвинених країн дає можливість розробити та реалізувати цілий комплекс екологічних заходів з боротьби із забрудненням території. У країнах переважна бідність і брак ресурсів породжують екологічні проблеми і перешкоджають їх вирішенню. Відбувається порушення природного балансу території. Можна сказати, що основні причини екологічних проблем в країнах, що розвиваються пов’язані з їх перенаселенням, а в розвинених – з Надмірне (тобто з величезними масштабами споживання ресурсів господарством і людиною).
Екологічна ситуація в Росії на світовому тлі в цілому досить добра, хоча і «сверхконтрастние» – є й цілком благополучні території, а є й райони справжнього екологічного лиха.

ПОДІЛИТИСЯ: