Екологічні проблеми України

Під впливом господарської діяльності людини постійно відбувається зміна природних комплексів. Протягом всієї історії освоєння України людина поступово посилював тиск на природу, порушуючи в ній екологічну рівновагу.

У 20 столітті, особливо в другій його половині, негативний вплив господарської діяльності людини на навколишнє середовище досягло в окремих районах катастрофічних масштабів.

Бурхливий розвиток промисловості та сільського господарства, будівництво нових і розширення існуючих населених пунктів, прокладка густий мережі автомобільних і залізниць, нафто- і газопроводів, ліній електропередач, осушення боліт, зрошення великих площ, будівництво великих водосховищ, інтенсивна вирубка лісів, розорювання полів, неконтрольована полювання, привели до дуже сильних змін всіх компонентів природи, до скорочення і зміни видового складу флори і фауни.

Особливо сильно негативний вплив надає на ландшафти сучасна промисловість, яка безпосередньо їх руйнує (зокрема, гірничодобувна), забруднює атмосферу і гідросферу отруйними речовинами, які розносяться на значні відстані і потрапляють практично в усі ландшафти.

В даний час не змінених господарською діяльністю людини природних комплексів в Україні практично не залишилося малозмінених ландшафти становлять 15-20% території країни. Це в основному, заболочені ділянки, непридатні для оранки, річкові тераси і схили, важкодоступні гірські райони, території заповідників.

Нераціональне використання природних ресурсів і недостатні заходи по їх охороні стали причиною створення катастрофічної екологічної ситуації в багатьох регіонах України.

Райони найбільшого забруднення України:

  • Північно-Поліський. Основна причина забруднення – катастрофа на ЧАЕС. Охоплює майже всю територію Київської та Чернігівської областей, а також північні частини Житомирської та Рівненської областей.
  • Придніпров’я. Район охоплює майже всю територію Дніпропетровської області, придніпровську частина Запорізької, східну частину Кіровоградської областей. Основні забруднювачі – ТЕС, підприємства металургійної та хімічної промисловості.
  • Донецький. Охоплює основну частину Донецької області і південь Луганської. Основні забруднювачі – ТЕС, підприємства вугільної, металургійної та хімічної промисловості.
  • Чорноморсько-Приазовський. Займає прибережну смугу від Одеси до Маріуполя, включаючи північний Крим (Красноперекопськ, Армянськ) і Керченський півострів.

В останні роки в зв’язку з інтенсивним використанням природно-ресурсного потенціалу України, антропогенним забрудненням навколишнього середовища виникла гостра потреба у формуванні загальнодержавного контролю за природними змінами стану природного середовища.

В останні десятиліття існує спеціальна система спостережень і оцінки стану навколишнього природного середовища під впливом дії людини (моніторинг). Вона включає спостереження за забрудненням водного й повітряного середовищ, розвитком засолення, підтоплення, заболочування земель в результаті їх зрошення, вирубки лісів і т. Д. Контроль за станом природного середовища проводиться, в першу чергу, у великих містах, промислових і курортно-оздоровчих районах , в зонах можливого активного впливу людини.

Для збереження і відновлення природних комплексів важливе значення має не тільки контроль, спостереження, удосконалення техніки і технології, а також створення природоохоронних територій – заповідників, національних природних парків, заказників, пам’яток природи, парків-пам’яток садово-паркового мистецтва.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Афіна