Екологічні функції літосфери

У публікаціях і директивних матеріалах, присвячених геоекологічної проблеми, велика увага приділяється питанням забруднення атмосфери Землі, Світового океану, стану поверхневих і підземних вод суші, стану та охорони грунтів, ступеня трансформації природних ландшафтів, тобто в основному географічній оболонці. Літосфера як така в них ніяк не виділяється, незважаючи на те що вона служить геологічної основою ландшафту і є до того ж середовищем обміну речовиною і енергією з іншими геосферами. У певних аспектах уваги удостоєні проблеми виснаження мінерально -сировинних ресурсів, які укладені в поверхневій частині літосфери, і забруднення природного середовища в процесі видобутку, збагачення та переробки мінеральної сировини.

Однак треба враховувати і та обставина, що літосфера є накопичувачем і зберігачем поверхневих і підземних вод. Вона забезпечує біоту неорганічними поживними речовинами, містить мінеральні та енергетичні ресурси, необхідні для існування і розвитку людського суспільства.

Екологічні функції літосфери як планетарної геосистеми разом з протікають в ній геологічними процесами (як природними, так і антропогенними) можна визначати на підставі тієї ролі, яку вони відіграють у життєзабезпеченні та еволюції біоти і головним чином людського суспільства.
В. Т. Трофимов з співавторами (1995, 1997, 1998) розглядають екологічні функції літосфери як «держателя» мінерально -сировинних і енергетичних ресурсів, джерела геодинамічних процесів і геофізики – геохімічних полів.

ПОДІЛИТИСЯ: