Екологічна характеристика продуктів згоряння палива

Транспорт – основний забруднювач атмосфери Землі. Встановлено, що щорічно один легковий автомобіль, поглинаючи 4 тонн молекулярного кисню, виділяє в атмосферу 0,8 т СО, до 40 кг різних оксидів азоту, до 200 кг вуглеводнів, крім того, сажу, тетраетилсвинець та інші речовини (альдегіди, органічні кислоти, поліциклічні вуглеводні і їх похідні).

Двигуни, що працюють на дизельному паливі, виділяють в навколишнє середовище меншу кількість чадного газу, але більшу кількість діоксиду вуглецю і сірки. Найменша кількість шкідливих домішок міститься у вихлопних газах двигунів, що працюють на зрідженому газі (СО в п’ять разів менше, ніж у карбюраторних двигунів, оксидів азоту – в два рази, а оксиди сірки відсутні).

Склад вихлопних газів в значній мірі залежить від режиму роботи двигуна. Так, вміст СО становить: на холостому ходу 0,5-6,5, при постійній швидкості руху – 0,3 – 3,5, при розгоні (від 0 до 40 км / ч) – 2,5-5,0, при гальмуванні (від 40 км / год до 0) – 1,8-4,5% за об’ємом. Для оксидів азоту: 0,005 – 0,01; 0,1-0,2; 0,12-0,19; 0,003-0,005 (відповідно з СО).

У вихлопних газах містяться канцерогенні (речовини, що сприяють розвитку ракових захворювань) з’єднання, наприклад бензапірен.

Аналізуючи наведені вище відомості, необхідно відзначити, що склад вихлопних газів залежить як від типу двигуна, так і від режиму роботи транспорту, що важливо враховувати при реалізації природоохоронних заходів.

ПОДІЛИТИСЯ: