Досягнення Європи

Європа зіграла величезну роль у формуванні сучасного світу. Стародавня Греція, Римська і Візантійська імперії внесли неоціненний вклад в європейську культуру, дали світові великі відкриття і великі імена. Географічне положення Європи виключно зручне для взаємодії з іншим населеним світом (ойкуменою). Поєднання природних умов і різноманітних ресурсів дозволяло і навіть підштовхувало вносити нововведення в господарську діяльність. Історичні особливості заселення та політичної організації вимагали активності та ініціативи. У Європі з’явилася і була введена в практику ідея демократичного устрою держави, сформульовані основи широко прийнятої в світі системи права, сформувалися сучасна наука і гуманістичний світогляд. У господарстві панівне становище зайняли ринкові відносини. Сьогодні територія Європи, за винятком півночі Скандинавського півострова, Ісландії та альпійських високогір’я, добре освоєна і густо заселена. Велика частина природних ландшафтів цій частині світу перетворена в культурні. Це змушує європейців більш серйозно ставитися до охорони природи.

Довгий час європейський вплив в світі грунтувалося на політичному та економічному пануванні, в тому числі і колоніальному. Свідченням колишньої могутності служить широке поширення мов колонізаторів в країнах – колишніх колоніях.

Плодами досягнень (відкриттів, винаходів, творчості) європейців користується весь світ. В багато країн європейці перенесли свої мови, релігію, способи ведення господарства.

ПОДІЛИТИСЯ: