Дослідження території України

Перші уривчасті відомості про природу території України зустрічаються в літописах часів Київської Русі ( «Повість временних літ»). Початок наукових фізико-географічних досліджень можна віднести до 18 століття. В цей час Г. Капустіним були відкриті перші родовища кам’яного вугілля в Донбасі (1721 р.). Дослідником Е. Зуєвим проводилося вивчення родовищ залізної руди в долині річки Саксагаль (1781-1782 рр.) І опис природних умов, населення Лівобережної України і Причорномор’я.

Дуже велике значення мали експедиції в Україну в кінці 18 століття, що провозяться під керівництвом П. С. Палласа, які вивчали грунти, рослинний і тваринний світ.

У 19 столітті наукові дослідження значно розширилися у зв’язку з відкриттям Харківського, Київського, Одеського та Львівського університетів.

Знаменною подією було створення в Києві в 1873 р Південно-західного відділу Російського географічного товариства, керівником якого був етнограф і географ П. Чубинський. Протягом 6 років (1872-1878 рр.) Під його керівництвом працювала експедиція, яка вивчала природу України, яка зібрала великий фактичний матеріал.

Значний внесок у вивчення ґрунтів лісостепової та степової зон України вніс основоположник вчення про грунти В. В. Докучаєв. Важливі дослідження клімату, рельєфу і рослинності України були проведені П. Тутковським, А. Красновим, Г. Танфільева, О. Воєйкова, П. Броуновим і іншими.

Спробою комплексного дослідження населення та господарства України було монографічне опис Київської губернії, створене в 40-х роках 19 століття під керівництвом економіко-географа Д. П. Журавського.

Одним з видатних діячів науки по праву вважається академік В. Вернадський, який був засновником і першим президентом Академії наук України (1918 р).

Одним з основоположників фізичної географії в Україні був академік С. Рудницький, який був великим фахівцем в галузі геоморфології, картографії, краєзнавства та соціально-економічної географії.

Великий внесок у вивчення природи вніс географ, грунтознавець, геоботаник і лісознавців – академік Г. Висоцький. Він був автором першого фізико-географічного районування всієї Східно-Європейської рівнини. Його учнем і послідовником був академік – П. Погребняк – ґрунтознавець, еколог, фізик-географ.

Наукові дослідження в області кліматології і синоптичної метеорології на території України проводив академік Б. Срезневський. Він був одним з перших укладачів схем кліматичного районування України.

Академік В. Бондарчук – знаменитий геолог і геоморфолог – присвятив свої праці вивченню корисних копалин в різних районах України: Полісся, Донбасі, Карпатах і в Причорномор’ї.

Економічна географія України як наука сформувалася в 20-х роках 20 століття. У цей період були випущені перші підручники з економічної географії України Великим фахівцем в області народного господарства України і розміщення продуктивних сил був академік К. Воблий – основоположник української енциклопедичної географії. Він же першим розробив схему економічного районування України.

У 1964 р при Інституті геологічних наук АН України був створений Сектор географії, який в подальшому перетворився в Відділення географії, а з 1991 р на його основі виник головний академічний центр географічних досліджень України – Інститут географії АН України.

В даний час всіх українських географів об’єднує Українське географічне товариство, яке регулярно проводить свої з’їзди в різних містах України.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Культура Англії