Державні кордони, їх типи і методи вивчення

Географічні межі виступають рубежами, що відображають якісну зміну одних географічних явищ і процесів іншими. Якщо такі зміни відбуваються одномоментно (державні, адміністративні), то межа являє собою лінію. Якщо зміни відбуваються не стрибкоподібно, а повільно, то межа виражається смугою.

Державні кордони – це особливий тип кордонів, досліджуваний політичною географією. Вони досить жорстко фіксовані на місцевості і досить стійкі. Державний кордон представляє лінію на поверхні землі (суші або водного простору) і уявну вертикальну поверхню, окреслює повітряний простір і надра, визначальну межі території країни і відділяє її від інших держав і відкритих морів. Принцип недоторканності та цілісності державної території органічно пов’язаний з принципом непорушності і недоторканності державних кордонів. Це означає не тільки заборону загрози силою або її застосування для зміни кордонів, а й визнання існуючих кордонів, відсутність територіальних претензій.

Державний кордон – це політична та економічна межа, лімітована державним устроєм, національно-культурною відокремленістю, митним і прикордонним контролем, правилами зовнішньої торгівлі та іншими критеріями.

У географічній лімологіі – науці про межі – виділяються чотири теоретичних підходи, які використовуються при їх вивченні (Колосов, Мироненко, 2001).

Історико-картографічний підхід виник на основі численних конкретних досліджень, заснованих на принципі історизму – сполученного вивчення кордонів у просторі та часі. У світі дуже небагато кордонів, що залишалися незмінними протягом століть (між Францією та Іспанією, іспано-португальська, Швейцарської конфедерації та ін.) У минулому кордони не мали чітко визначеної лінії, його приблизно визначали оборонні та контрольні пункти (форти, пікети, фортеці, сторожові вежі), розташовані на перехрестях важливих доріг, річкових переправах, в гірських долинах і т. п.) Сучасна концепція кордонів порівняно нова, сформувалася тільки в XIX ст. Історико-картографічний підхід враховує взаємозв’язки режиму і функцій кордону з економічною, політичною та військовою міццю сусідніх країн, аналізує вплив державного устрою і політичного режиму на конкретну зовнішньополітичну діяльність по встановленню, охорони і забезпечення легітимності державних кордонів. Дослідниками (Ж. Ансель та ін.) було доведено недосяжність «природних кордонів» для держави. Уявлення західноєвропейських політичних діячів, про те, що безпечними і стійкими можуть служити лише межі, що збігаються з «природними» рубежами (гірські хребти, великі ріки), виправдовували експансіонізм і анексію відносно більш слабких сусідніх держав. Різновидом теорії «природних кордонів» визнається обґрунтування необхідності максимально повного збігу державних та етнічних кордонів. На цьому принципі фактично ґрунтувалося територіально-політичне перевлаштування Європи після Першої та Другої світових воєн, коли здійснювалися масові переселення великих етнічних груп (німці, поляки та ін.).

Ключовими методами при історико-картографічному підході є аналіз структури і ретельне картування етнічного складу і культурних особливостей населення, галузевої структури і спеціалізації господарства, природних особливостей і складу природних ресурсів по обидві сторони розмежувальної лінії. При цьому залучаються матеріали переписів населення, виборів і референдумів, архівні дані про структуру землекористування та землеволодінь. Однак на практиці довіру до таких досліджень часто підриває політична ангажованість, особливо у випадку етнотерриториальних конфліктів.

Одним з головних підходів до вивчення характеру кордонів є класифікаційний підхід, що має не менше тривалу історію, ніж історико-картографічний. Зокрема, відомий британський політик лорд Керзон, розглядаючи морфологію кордонів, розділяючи їх на астрономічні (проведені по паралелях і меридіанах), математичні (по радіусу окружності з центром в якому-небудь місті) і референтні (проведені на певній відстані від географічного об’єкта).

У політичній географії розроблені ряд приватних класифікацій кордонів:

• природно-географічний;

• морфологічний;

• генетичний;

• функціональний.

За природно-географічними ознаками виділяють кордони, що збігаються з фізико-географічними об’єктами і рубіжами (гірські хребти, вододіли, великі ріки). Найбільш яскраво виражені гідрографічні кордони проходять по Рейну (франко-німецький кордон), Дунаю (румуно-болгарська, угорсько-словацький та ін.), Меконгу (кордон Лаосу і Таїланду), Ріо-Гранде (кордон США і Мексики), Сенегалу (кордон Мавританії і Сенегалу) та ін. Межі по гірських хребтах відокремлюють Росію від країн Закавказзя (Головний Кавказький хребет), проходять по Піренеях (франко-іспанський кордон), Андам (кордон Чилі та Аргентини) та іншим гірським системам. При уявній простоті делімітація і демаркація кордонів за природними рубіжами є часто складною політичною проблемою. Зокрема, при встановленні меж по річках (ширина і русло яких змінюється на своєму протязі, часто меандрірует) вона може встановлюватися по одному з берегів (тоді одна з країн монополізує річкове судноплавство, рибну ловлю), по медіані (середні лінії між двома берегами) або фарватеру – лінії, яка з’єднує найглибші місця річкового стоку. Складні ситуації при цьому виникають якщо в руслі річки знаходяться острови (наприклад, російсько-китайський кордон на Амурі). Річка Ріо-Гранде є кордоном між США і Мексикою з 1848 року і проходить по середині русла, або в разі наявності рукавів, по найбільш широкому і глибокому з них. В умовах частих змін головного русла трактат 1970 встановлює, що в разі природних змін русла, що викликали відділення ділянки території менше 250 га або з населенням до 100 чол., «потерпіла» держава має право за свій рахунок повернути річку в колишнє русло. Якщо площа відокремленої ділянки перевищує 250 га або кількість 100 жителів, то річка повертається в колишнє русло спільними зусиллями країн і кордон залишається незмінним. Усього у світі на межі за природними рубіжами припадає близько 55% державних кордонів (20, 4% – за гірськими системами, 6, 4% – за вододілами, 28, 1% – за річками).

За морфологічними ознаками виділяють кордону геометричні, астрономічні, прямі і звивисті. Геометричний кордон – це лінія між двома точками, проведена, незважаючи на природні, етнокультурні та історичні рубежі. Такого типу кордону часто зустрічаються в Північній Америці (кордон відокремлює на більшому протязі Аляску від канадської провінції Юкон), Африці (кордон Єгипту та Лівії, Лівії та Чаду, Алжиру та Мавританії, Малі та Нігеру), Центральну Азії (західну ділянку кордону Казахстану та Узбекистану ) та ін. Межі, проведені за географічними паралелями або меридіанами, називаються астрономічними – західна ділянка кордону США і Канади по 49 ° пн. ш., єгипетсько-суданська межа по 22 ° пн. ш., з меридіаном збігається південна ділянка кордону Намібії і Ботсвани. Всього в Африці близько 42% всіх кордонів астрономічні та геометричні, проведені в колоніальну епоху без урахування етнічних реалій.

Генетична (історична) класифікація враховує характер походження кордонів, тривалість їх існування, умови виникнення. Відповідно до генезису кордони діляться на субсеквентні і антецедентні, характер яких розглянуто вище. Більшість європейських кордонів відноситься до субсеквентних, антецедентна межа проводилась на західній ділянці США і Канади, російсько-китайський кордон на Далекому Сході. З урахуванням історичної ситуації проведення кордонів вони діляться на післявоєнні (проведені за підсумками війни на основі міжнародних чи двосторонніх договорів – кордони Польщі після Другої Світової війни), арбітражні (визначені за результатами міжнародного арбітражу), плебісцитарні (проведені за результатами плебісциту, коли населення проголосувало за входження до складу однієї з держав – наприклад, германо-датський кордон), компенсаційні (сформовані внаслідок обміну територій між сусідніми державами (наприклад, між СРСР і Фінляндією після Другої Світової війни).

Для історично зрілих, «старих» кордонів характерні яскраво виражені етнічні властивості. Етнічні та етнокультурні кордони розділяють ареали проживання різних націй, народів і етнокультурних груп. Логіка створення національних держав активно підштовхувала країни Європи в XIX – XX ст. до встановлення етнічних кордонів, які переважають на цьому континенті. Однак, число етнічних кордонів мало навіть тут (норвезько-шведський, германо-голландський, іспано-португальський), деякі держави виникли на стику етнічних ареалів і відносяться до багатонаціональних (Бельгія, Швейцарія).

Функціональна класифікація ділить кордони на типи за їх основними функціями – бар’єрні, контактні і фільтруючі. Перша функція відокремлює одну країну від іншої за допомогою кордону. Друга служить зближенню країн, сприяє транскордонному співробітництву, розвитку економічних і культурних зв’язків. За допомогою третьої країна проводить відбір товарів, людей, культурних цінностей та ін. товарів та інформації регулюючи їх потоки на свою територію і в зовнішній світ. У першому випадку межа виступає як бар’єр і є закритою по своєму режиму, у другому – вона сприяє інтеграції двох країн, розвитку співпраці в усіх сферах і її режим носить з’єднуючий (інтеграційний) характер. Кордон-фільтр не відрізняється великою прозорістю, через нього здійснюється взаємодія, сторони розвивають співробітництво, але встановлюють на своїх кордонах певний контроль для мінімізації небажаного зовнішнього впливу. Межі відіграють також важливу регулюючу роль по підтримці певного політичного і економічного режиму, збереження стабільності на державній території. Несуть вони і функцію зіставлення, оскільки межі дозволяють підтримувати в світових економічних відносинах елементи конкуренції, зіставляти витрати, переваги та вигоди виробництва в різних країнах.

Функціональний підхід у вивченні кордонів розвивався у другій половині ХХ ст. і носив певні критичні риси незліченних класифікацій, захоплення академізмом в розгляді реальних, часто змінюючих ситуацій. Його представники (Дж. Прескотт, Дж. Хауз) відзначали, що місце розташування і характер кордону – результат дії багатьох, в т. ч. і географічних чинників. Була запропонована модель вивчення кордону, спрямована, з одного боку, на аналіз впливу різних елементів географічного ландшафту, на місце розташування, делімітацію та демаркацію кордону на місцевості, а з іншого – вплив кордону на різні елементи культурного ландшафту. При цьому увага фокусується на проникності кордону для різних потоків в обидві сторони, бар’єрних функціях кордону для розвитку комунікацій, формах прикордонної взаємодії на різних рівнях (міждержавному, прикордонних регіонів, локальних спільнот). Форми такої співпраці, проникність кордонів, співвідношення контактної і бар’єрної функцій визначаються як генеруючими (первинними) чинниками – політико та економіко-географічне положення, величина і компактність території, природно-ресурсний потенціал прикордонних районів, так і похідними – рівнем економічного розвитку, галузевою структурою і взаємодоповнюваністю господарства, етно-конфесійною структурою населення і особливостями його соціальної психології.

Географо-політологічний підхід до вивчення державних кордонів розвивається в політології та спрямований на вивчення впливу кордонів і їх стабільності на стан міжнародних відносин. При цьому, однак, взаємозв’язок між територією і населенням, природою держави і характером кордонів не розглядаються з достатньою глибиною. Феномен державних кордонів пояснюється лише політичними чинниками, виступаючими як дзеркало військової та економічної потужності сусідніх держав. Практично відсутній в перших роботах і пов’язаний аналіз державних і внутрішніх політико-адміністративних кордонів, культурних рубежів як єдиної системи. У подальшому, в умовах розширення інтеграційних процесів, межі при даному підході стали вивчатися на наднаціональному рівні, з урахуванням прояву регіональної самосвідомості. Це дало поштовх до аналізу кордонів і виділення їх типів залежно від їх співвідношення з геополітичними рубіжами (межі між «імперіями», «нормальними» суверенними і «споруджуваними» державами тощо). При цьому новітній досвід показав, що фронтальні кордони не зникли там, де геополітичні рубежі збігаються з культурними, етнічними та лінгвістичними. У нових історичних реаліях розширилося вивчення впливу територіальної, (національної та етнічної) ідентичності на формування і функції кордонів. Головні види територіальної ідентичності (етнічна та національно-державна) можуть перебувати в гармонії або гострому конфлікті, від якого залежить система кордонів. В умовах різноманітності типів етнічної ідентичності (1 / моноетнічний – з одною етнічною групою, 2 / біетнічний (або множинний) з двома або декількома групами, 3 / маргінальний – зі слабкою або нестабільною самоідентифікацією, 4 / панетнічний – з сильною ідентифікацією з великою групою включає безліч етнічних груп (східнослов’янська, арабська тощо). Державне будівництво і межі повинне враховувати їх динаміку і саморозвиток по шляху згуртування різних етнічних груп і формування держави всього населення країни. З урахуванням цих завдань географо-політологічний підхід певною мірою трансформується в державно-політологічний з широким розглядом економічних важелів та регіональної політики (регіональна політологія) для збереження цілісності держави та стабільності державних кордонів (Туровський, 1999; Колосов, Мироненко, 2001).

ПОДІЛИТИСЯ: