Арктика

Циркумполярний субконтинент Арктика об’єднує фізико-географічні країни двох материків – Євразії та Північної Америки. У нього входять материкові острови Європейського та Азіатського секторів Арктики, Канадський Арктичний архіпелаг і о. Гренландія.

Всі ці регіони за винятком південних країв Гренландії та Баффінова Землі розташовані за полярним колом. Територія субконтиненту протягом року отримує невелику кількість тепла. Постійно вона відчуває великий вплив Північного Льодовитого океану і циркуляційних процесів, що формуються в приполярній області. На всій території регіону спостерігається явище полярного дня і полярної ночі. Таке географічне положення обумовлює головні особливості природи субконтиненту:

– Майже вся острівна суша має материкове походження. Рельєф являє собою продовження морфоструктур прилеглих частин континентів. Ця обставина дозволяє розглядати субконтинент як частина Північних материків, на відміну від Океанії та Ісландії, походження й особливості природи яких пов’язані з океанами.

– Для всього регіону характерні арктичні клімати з тривалою суворою зимою і коротким холодним літом. Протягом усього року в умовах малих значень радіаційного балансу формуються арктичні повітряні маси.

– Субконтинент практично цілком знаходиться в зоні розвитку багаторічної (вічної) мерзлоти, що створює особливі умови розвитку всіх природних процесів і для господарської діяльності.

– Води в Арктиці майже весь час перебувають у твердому стані, опади навіть влітку часто випадають у вигляді снігу. Регіон практично позбавлений річкової мережі, в літній період з’являються потоки талих льодовикових вод, які не мають постійних русел і виробляють плоскі улоговини стоку.

– Широко розвинене заледеніння, як покривне, так і гірське. Снігова лінія лежить на невеликих висотах, а на великих територіях – на рівні океану. Від материкового льоду вільні простори, на яких негативний баланс твердих опадів підтримується за рахунок нестачі вологи.

– Серед екзогенних форм переважають криогенні, льодовикові і водно-льодовикові.

– Вільні від льоду простору зайняті арктичними пустелями і різними типами тундри. Значні площі боліт. Переважають тундрові і тундрово-глейові грунти, зазвичай скелетні або легкого механічного складу, так як широко розвинені процеси фізичного вивітрювання.

– Рослинність і тваринний світ в межах всього субконтиненту мають багато спільних рис. Це пов’язано як з подібними на всій території регіону сучасними екологічними умовами, так і з тим, що протягом тривалого часу в льодовикову і післяльодникової епохи природа субконтиненту розвивалася сопряженно. У флорі і фауні Арктики безліч видів живих організмів, поширених по всій території субконтиненту. У тундрової рослинності всіх островів широко представлені однакові або близькі види лишайників, мохів, осок, карликових берези й верби, багатьох болотних рослин (наприклад, пухівки), багаторічних холодостійких квіткових. З тварин всюди звичайні лемінги, песці, на багатьох островах живуть північні олені. В американському секторі збереглися вівцебики, раніше заселяли весь субконтинент. Зараз успішно проводиться реакліматизація цих тварин на деяких островах Євроазіатської Арктики. Узбережжя рясніють безліччю видів птахів, що утворюють пташині базари. На берегових обмілинах нерідкі лежбища морських ссавців.

– На багатьох островах немає постійного населення. Тут розташовані лише полярні наукові станції або військові бази зі змінним складом. Лише на кількох островах – Гренландії, Шпіцбергені, Врангеля є населені пункти, жителі яких зайняті в основному морським промислом і його обслуговуванням, полюванням і в деяких місцях – видобутком корисних копалин.

– Природа Арктики вельми вразлива. Умови існування живих організмів екстремальні, вони знаходяться на межі виживання. Будь-яке порушення рівноваги, сформованого всередині природного комплексу, може призвести до незворотних наслідків. Відновлення всіх компонентів природи і ПТК в цілому йде вкрай повільно, а в ряді випадків це відновлення неможливо, тому будь-який вплив людини на природу в межах цього регіону має бути особливо продуманим і обережним.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Морський їжак