Антропогенні джерела забруднення атмосфери

Найбільша кількість забруднень антропогенного походження потрапляє в атмосферу в результаті спалювання різних видів палива, основу якого складають органічні речовини – нафта і нафтопродукти, кам’яне і буре вугілля, горючі сланці, газ, дрова, торф. Крім основних горючих компонентів – відновлених вуглецю і водню, що дають при з’єднанні з киснем у процесі горіння вуглекислий газ і воду, всі вони, крім газу, містять негорючі мінеральні домішки, що утворюють при згоранні палива пилові частинки різного складу, або горючі речовини, наприклад сірку, що дають оксиди, які у великих концентраціях можуть бути досить небезпечні. Крім того, в високотемпературному полум’я частково окислюється азот повітря, додаючи до викидів окисли азоту. Найбільш чисте паливо – газ, як природний, так і одержуваний при переробці нафти або в процесах метанового бродіння органічних речовин. Найбільше мінеральних часток утворюється при спалюванні горючих сланців, бурого вугілля і торфу. Використовують ці види палива теплові електростанції викидають в атмосферу особливо багато забруднень.

Антропогенні джерела забруднення атмосфери Для зменшення концентрації шкідливих домішок у приземному шарі повітря котельні теплових електростанцій і великих промислових підприємств обладнають високими, до 100-200 і більше метрів, димовими трубами. Чим у більш високі шари повітря викидаються забруднення, тим нижче їх концентрація в приземному шарі, але на тим більшу площу вони розсіюються. Великі промислові центри створюють надфонового концентрацію зважених часток, окислів сірки та азоту, окису вуглецю на десятки кілометрів навколо себе, а при стійкому вітрі постійного напряму – і на сотні кілометрів.

Окрім створення концентрації забруднень, багато разів перевищує фонову для природних домішок, промисловість і транспорт викидають в повітря безліч речовин, взагалі не зустрічаються в природних домішках. До таких речовин у живих організмів немає вироблених еволюцією механізмів знешкодження або використання. Деякі з них високотоксичні, наприклад багато проміжні продукти хімічних виробництв. Аварійний викид одного з таких речовин, діоксану, на хімічному заводі в місті Бхопал в Індії на початку 80-х років призвів до загибелі і серйозним отруєнь декількох тисяч чоловік. Постійні викиди виробничого пилу, що містить бактеріальні білки, на деяких біохімічних виробництвах приводили до поширення серед живе поблизу населення найгостріших алергічних захворювань.
Десятки мільйонів двигунів внутрішнього згоряння, що працюють на всіх видах транспорту, викидають в атмосферу величезні кількості оксидів азоту і сірки, особливо дизельні двигуни, що використовують дешеве «важке» паливо. Автомобільні мотори викидають також багато продуктів неповного згоряння вуглеводнів, багато з яких мають високу канцерогенну активність, і окису вуглецю – чадного газу. У великих містах і поблизу автомагістралей основне джерело забруднення приземних шарів повітря – автотранспорт.

Вклад сільського господарства у забруднення повітря відносно невеликий, хоча в тих випадках, коли не налагоджена переробка відходів тваринництва, в повітря потрапляє значна кількість летючих органічних сполук азоту і сірки, які створюють стійкий неприємний запах і небайдужі для здоров’я людей. Але якщо ці забруднення виявляються істотними тільки в окремих місцях, то забруднення від промисловості, енергетики та транспорту настільки значні за обсягом, що впливають не тільки на суто місцеві умови, але іноді здатні змінити весь хід біосферних процесів.

ПОДІЛИТИСЯ: