Географія

Реферати, конспекти лекцій з географії

Забруднюючі речовини

0 коментарів

Антропогенне забруднення навколишнього середовища виникає в результаті господарської діяльності людини - за рахунок викидів (скидів) газоподібних, рідких і твердих відходів промислового виробництва, комунального господарства, транспорту, в результаті сільськогосподарської діяльності і...

Час подвоєння чисельності населення Землі

0 коментарів

Легко підрахувати, що при сучасних темпах зростання населення чисельність його подвоїться через 40, а обсяг промислової продукції збільшиться вдвічі через 20 років, т. Е. За життя нинішнього покоління людей. При...

Види забруднень

0 коментарів

Як зазначалося вище, однією з різновидів класифікації забруднень є класифікація за характером джерел забруднення.

Хімічне забруднення природного середовища - це зміна її природно-хімічних речовин, а також проникнення в природне середовище...

Техногенез: глобальні та регіональні прояви

0 коментарів

У словнику довіднику Н. Ф. Реймерс «Природокористування» техногенез трактується як процес зміни природних комплексів під впливом виробничої діяльності людини. Він полягає в перетворенні біосфери під впливом сукупності геохімічних процесів, пов'язаних...

Поняття про стан природного середовища та його забрудненні

0 коментарів

Про стан природного середовища можна судити з точки зору природної еволюції природи і з позиції її порушеності людиною. Ми поговоримо про антропогенний вплив на природне середовище.

У науковій літературі розрізняють...

Глобальні слідства техногенезу

0 коментарів

Неконтрольоване зростання населення і господарства давно має вже не тільки регіональні наслідки, але привів і до глобальних змін. Збувається пророцтво В. І. Вернадського про перетворення людства в силу, за масштабами...

Жива речовина біосфери та її функції

0 коментарів

При будь-яких трактуваннях поняття «біосфера» головним її складовим залишається жива речовина. Ця теза аж ніяк не тривіальний, хоча б тому, що біомаса живого речовини становить лише близько 0,0001% від маси...

Межі біосфери

0 коментарів

У відповідності зі сформованими в науці уявленнями біосфера охоплює частину атмосфери, гідросферу і верхню частину літосфери, що взаємозв'язані складними биогеохимическими циклами міграції речовин і енергії (за Вернадським - біогенної міграцією...

Глобальний біогеохімічний колообіг елементів

0 коментарів

Як відомо, всі структурні компоненти біосфери тісно взаємопов'язані між собою складними биогеохимическими циклами міграції речовин і енергії. Процеси взаємообміну та взаємодії протікають на різних рівнях: між геосферами (атмо, гідро, літосферою),...

Загибель біосфери

0 коментарів

Найбільш поширений сценарій загибелі земної біосфери пов'язаний, природно, з Сонцем. Це світило вже приблизно 5 млрд років щомиті випромінює величезну кількість енергії. В результаті термоядерного розпаду ядер водню на 1...