Взаємодія тіл. Правило додавання тіл

Взаємодією називають вплив тіл (або часток) на рух один одного. Взаємодія тіл є причиною їх прискорень, відповідно, прискорення – наслідок їх взаємодії. Сила – це міра дії одного тіла на інше. Сила – векторна величина, оскільки вона характеризується не тільки числовим значенням, але і напрямом. Числове значення сили (як і будь-який інший векторної величини) називають модулем. На кресленнях сили позначають стрілками. У СІ в якості одиниці сили прийнята сила, під дією якої покоїться тіло масою 1 кг набуває за 1 с швидкість 1 м / с. Ця одиниця сили називається ньютон (Н).

На тіло можуть діяти декілька сил. Рівнодіючої двох або декількох сил називають силу, яка виробляє на тіло таку ж дію, як одночасна дія цих сил. Складанням декількох сил називають знаходження рівнодіючої цих сил: F = F1 + F2 + … + Fn

ПОДІЛИТИСЯ: