Суперечка про генезис

Суперечка про генезис родовищ Садбері, особливо «офсет», значною мірою вирішується шляхом того ж самого пояснення, яке застосовно до утворення рогової обманки навколо авгита або також – до їх повного заміщенню в габро або взагалі до утворення кайм в багатьох магматичних гірських породах. Звичайно, наступний привнось речовини, скачки в падінні температури, зміна рудних розчинів, повторне підвищення температури і т. д. тим самим анітрошки не виключаються й, безперечно, часто мають місце. Ніколи, однак, відразу не буває повністю ясно, маємо ми справу з явищами асцендентнимі або десцендентнимі («гіпогенних» або «гіпергенними»), генетично пов’язаними або самостійними, що супроводжуються або несупроводжуваному привносом або виносом речовини. Типові низькотемпературні парагенезіси які зазвичай характерні для зони вторинного сульфідного збагачення, можуть бути також гидротермальнимі і навіть високотемпературними утвореннями, і навпаки, серед низькотемпературних утворень, наприклад зони вторинного сульфідного збагачення чи зони окислення, зрідка зустрічаються мінерали і структури, які в інших випадках, без сумніву, приймаються за «гідротермальні».

Пояснення походження заміщень навіть у тих випадках, коли щодо процесу та вікової послідовності немає ніяких сумнівів, вимагають дуже великого досвіду, а часто також інтуїції.

Щодо хімізму заміщення написано дуже багато, проте в літературі з цього питання є ряд помилок. Положення, згідно з яким «благородний» елемент витісняє «нешляхетний» елемент з його сполук (випадок, коли аргентит зазвичай заміщає халькозин), має стільки дійсних і видимих винятків, що до вирішення необхідно підходити обережно. Зворотній послідовність при низьких температурах може пояснюватися надлишком катіонів недорогоцінного елемента, як це зустрічається, правда досить рідко, навіть у «зоні цементації», де халькозин заміщається борніту, а останній – халькопіритом. При підвищених температурах, крім концентрації розчинів, має значення залежність поняття «благородний» від температури, так що і при однаковій концентрації в якості заміщає мінералу можуть виступати з’єднання то одного, то іншого елемента. Дуже сильна зміна pH при нормальному ході процесу, наприклад від пневматолітових до високотемпературного гідротермальному і низькотемпературного гідротермальному, також обумовлює ряд несподіванок. При вивченні взаємовідносин рудних і жильних мінералів, наприклад при часто зустрічається вражаючому виборчому та взаємне заміщення кварцу і силікатів сульфідами, але особливо оксидами, як при високих, так і при низьких температурах, треба особливо остерігатися упереджених думок, інакше легко прийти до неправильного визначення вікової послідовності та інших співвідношень.
У наше завдання не входить більш докладне висвітлення хімізму і значення заміщення у вченні про рудних родовищах. Це вимагало б сотень сторінок, і все-таки не було б вичерпним.

ПОДІЛИТИСЯ: