Що таке механічний рух

Механічний рух називають зміну положення тіла в просторі з плином часу щодо інших тіл.

Виходячи з визначення, факт руху тіла можна встановити, порівнюючи його положення в послідовні моменти часу з положенням іншого тіла, що називається тілом відліку.

Так, спостерігаючи пливуть по небу хмари, можна сказати, що вони змінюють своє положення відносно Землі. Кулька, який котиться по столу, змінює своє положення відносно стола. У рухомому танку гусениці пересуваються і щодо Землі, і щодо корпуса танка. Житловий будинок перебуває в спокої відносно Землі, але змінює своє положення відносно Сонця.

Розглянуті приклади дозволяють зробити важливий висновок про те, що одне і те ж тіло може одночасно здійснювати різні рухи щодо інших тел.

Види механічного руху

Найпростішими видами механічного руху тіла скінченних розмірів є поступальний і обертальний рухи.

Рух називається поступальним, якщо пряма, що з’єднує дві точки тіла, переміщується, залишаючись паралельною самій собі (рис.1,а). При поступальному русі всі точки тіла рухаються однаково.

При обертальному русі всі точки тіла описують кола, розташовані в паралельних площинах. Центри всіх кіл при цьому лежать на одній прямій, яка називається віссю обертання. Точки тіла, що лежать на осі кола залишаються нерухомими. Вісь обертання може розташовуватися як всередині тіла (ротаційне обертання) (рис.1,б), так і за його межами (орбітальне обертання)

Приклади механічного руху тіл

Поступально рухається автомобіль на прямолінійній ділянці дороги, при цьому колеса автомобіля здійснюють обертальний ротаційне рух. Земля, обертаючись навколо Сонця, здійснює обертальний орбітальне рух, а обертаючись навколо своєї осі – обертальний ротаційне рух. У природі зазвичай ми зустрічаємося зі складними комбінаціями різних видів руху. Так, футбольний м’яч, що летить у ворота, одночасно здійснює поступальний і обертальний рух. Складний рух здійснюють частини різних механізмів, небесні тіла і т. д.

ПРИКЛАД

Завдання: Вертоліт рівномірно піднімається вертикально вгору. Які частини вертольота здійснюють поступальний, обертальний рух?

Відповідь: Обертальний рух здійснюють лопаті гвинта, поступальний рух – корпус вертольота.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Дискретний сигнал