Резистори

Резистор – це електротехнічний виріб, вносить в електричний ланцюг певний опір.

Основними параметрами резистора є потужність і опір. Крім того, резистор володіє деякою ємністю, індуктивністю, залежністю опору від температури, власними шумами і ін., Але досить часто цим можна знехтувати.

На резисторі вказується його номінальний опір. На практиці резистор може мати опір, ніж зазначено на величину допустимого відхилення, яка вимірюється у відсотках: ± 20%; ± 10%; ± 5%.

Опір резистора вимірюється в Омах (Ом), також застосовуються похідні одиниці: 1 кОм = 103Ом, 1 мОм = 106Ом. Конкретні номінали резисторів визначаються рядами номінальних опорів.

Номінальна потужність розсіювання – потужність, яку резистор може розсіювати протягом тривалого часу без неприпустимо великого перегріву, що призводить до незворотних змін опору.

Потужність резистора, вірніше потужність, яка виділяється на резисторі (Р) визначається законом Ома і може бути розрахована за формулами:

P = I2 * R – (1) або P = U2 / R – (2), де

  • R – опір резистора
  • U – напруга на ньому
  • I – струм, що протікає через резистор

Зверніть увагу, щоб отримати потужність в Ватах (Вт) слід застосовувати такі одиниці виміру:

  • опір – Ом,
  • напруга – Вольт (В),
  • ток – Ампер (А).

На практиці це буває не завжди зручно, тому для формули (1) можна використовувати такі розмірності: опір – кОм (1кОм = 103Ом), струм – міліампер (1 мА = 10-3А).

ПОЗНАЧЕННЯ резистори

Умовні позначення резисторів на схемах наведені на малюнку 1.

позначення резисторів
У верхньому ряду показані:

загальне позначення;
резистор потужністю 0,125 Вт;
0,25 Вт;
0,5 Вт;
1 Вт.
Потужність резистора 1 Вт і більше на схемах вказується розміщенням всередині його позначення відповідного римського числа.

Крім того, на схемі поряд з позначенням можуть зазначатися (другий ряд, зліва направо):

літерне позначення резистора і його порядковий номер,
номінальне значення опору,
літерне позначення і номінал,
потужність резистора в комбінації з усіма перерахованими варіантами.

Значення опорів вироблених резисторів підпорядковуються певній закономірності, яка нижче приведена в таблиці.

Там повинно бути все ясно, поясню тільки, що:

номер ряду визначає кількість базових значень опорів і їх допустиме відхилення,
отримавши при розрахунку будь – яке значення, по наведеній таблиці Ви можете вибрати максимально близький номінал і його допуск.

ПОДІЛИТИСЯ: