Фізика

Реферати, конспекти лекцій з фізики. Для багатьох з нас фізика – це тужливий шкільний предмет, суперскладний і від цього ні разу не зрозумілий. Здається, що фізики – це люди з іншого світу, що стирчать цілодобово в лабораторії і досліджують протони, електрони і інші фундаментальні частинки.

Ну … частково це правда, але все не так сумно! Адже є фізики, які не сидять в лабораторії, а відправляються в експедиції, ставлять досліди на людях, створюють інноваційні технології або навіть літають в космос! Адже фізика вивчає всі і вся, і навколо нас відбувається стільки цікавого, що не вистачить і бібліотеки, щоб все перерахувати!

Якраз-таки ця книга про це. Про те, що фізика – не якась віддалена від реального життя наука. Вона набагато ближче до нас, ніж здається! За допомогою законів фізики можна не тільки пояснити чому виникають полярні сяйва і що всередині чорної діри. Можна також зрозуміти, як обдурити сканер в аеропорту або чому гелій змінює голос! Є дуже багато цікавих питань, наприклад, чи можна стати невидимим, як саме вбиває радіація, чому тварини симетричні, як ростуть наші м’язи, чому нот саме сім і багато багато іншого!
Безумовно, все це описується за допомогою законів фізики. І нехай вона складна, книга написана простою мовою і буде цікава кожному, навіть без будь-якого технічної освіти.

Сила ваги

0 коментарів

Вага представляє силу впливу тіла на опору (підвіс, чи інший різновид кріплення), що перешкоджає падінню, і виникає в поле дії сил тяжкості. Одиницею вимірювання ваги в СІ прийнято ньютон.

Поняття...

Явища фізичної оптики

0 коментарів

Перші наукові уявлення про те, що таке насправді світло, вчені відносять до давнини. Переважна більшість древніх мислителів розглядало світлове явище як універсальні промені, що з'єднують в одне ціле людське око...

Нульовий початок термодинаміки

0 коментарів

Термодинаміка як наука офіційно зародилася дуже давно, на території Стародавнього Сходу, а потім інтенсивно розвивалася в європейських країнах. У наукових постулатах протягом тривалого періоду часу залишався недостатньо вивченим питання про...

Квантова теорія Бома

0 коментарів

Теорія, запропонована вченими де Бройлем і Бомом (механіка Бома, 1952 р.) виступає в якості однієї з інтерпретацій квантової теорії і є прикладом найпростішої теорії з прихованими змінними.

Поняття теорії квантів...

Момент сили - доповідь

0 коментарів

Моментом сили представляється крутний або обертальний момент, будучи при цьому векторної фізичною величиною.

Вона визначається як векторний добуток вектора сили, а також радіус-вектора, який проведено від осі обертання до точки...

Радіаційна фізика твердого тіла

0 коментарів

Радіаційна фізика твердого тіла є новою областю науки, що виникла близько півтора десятиліття назад. Своїм основним завданням вона ставить дослідження дії випромінювань на тверді тіла (зокрема «бомбардування» їх швидкими частинками).

...

Термодинамічна температура

0 коментарів

Термодинамічна температура - єдина функція стану термодинамічної системи, яка характеризує напрямок самовільного теплообміну між матеріальними тілами.

Термодинамічна температура в фізиці завжди позначається буквою T, вимірюється в кельвінах (позначається K) і...

Рівномірний механічний рух

0 коментарів

Найпростішим видом руху є рівномірний рух. Його можна зафіксувати тоді, коли прискорення тіла в будь-який момент часу дорівнюватиме нулю. Іншими словами, рівномірний рух представляють у вигляді певного ідеального положення тіла,...

Відносність механічного руху

0 коментарів

Рух у фізиці - це переміщення тіла в просторі, яке має свої специфічні особливості.

Механічний рух можна представити у вигляді зміни положення конкретного матеріального тіла в просторі. Всі зміни повинні...

Рівномірний і рівноприскорений рух

0 коментарів

Рух, при якому за однакові інтервали часу тіло проходить нерівне відстань, називають нерівномірним (або змінним).

При змінному русі швидкість тіла з плином часу змінюється, з цієї причини для характеристики подібного...