Кінематика. Переміщення і шлях

Переміщенням в механіці називають вектор (спрямований відрізок прямої), що з’єднує початкову і наступне положення тіла.

Поняття вектора переміщення вводиться для вирішення задачі кінематики – визначити положення тіла в просторі в даний момент часу, якщо відомо його початкове положення.

Припустимо, що точка М рухається по криволінійній траєкторії і в деякі моменти часу t1 і t2 виявляється в точках М1 і М2 відповідно. Вектор Кінематика Переміщення і шлях з’єднує ці два положення і є вектором переміщення. Якщо точку М1 задати радіус-вектором Кінематика Переміщення і шлях, а точка М2 – радіус-вектором Кінематика Переміщення і шлях, то вектор переміщення буде дорівнює різниці цих двох векторів: Кінематика Переміщення і шлях

Шлях – це довжина ділянки траєкторії, пройденого тілом за даний проміжок часу. У загальному випадку модуль вектора переміщення не дорівнює довжині шляху, пройденого тілом за певний проміжок часу, оскільки траєкторія може бути криволінійною, а тіло може змінювати напрямок руху.

Модуль вектора переміщення і шлях можуть бути рівні тільки при прямолінійному русі в одному напрямку. При зміні напрямку прямолінійного руху модуль вектора переміщення буде менше шляху.

При криволінійній русі модуль вектора переміщення теж менше шляху, оскільки хорда завжди менше дуги, яку вона стягує.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Функції мембран