Електричні кола несинусоїдального струму

Електричні кола несинусоидального струму електричного кола Несинусоїдальні струми можуть виникнути з двох причин:

сама електричне коло є лінійної, але на ланцюг діє несинусоїдальна напруга,

впливає на ланцюг напруга є синусоїдальним, але електричний ланцюг містить нелінійні елементи.

Може мати місце також наявність обох зазначених причин. У цьому розділі розглядаються ланцюги тільки по першому пункту. При цьому вважається, що Несинусоїдальні напруги є періодичними.

Генератори періодичних імпульсів застосовуються в різних пристроях радіотехніки, автоматики, телемеханіки. Форма імпульсів може бути різною: пилкоподібної, ступінчастою, прямокутної (рис. 1).

Явища, що відбуваються в лінійного електричного кола при періодичних, але несинусоїдальних напружених, найпростіше піддаються вивченню, якщо криву напруги розкласти в тригонометричний ряд Фур’є.

 
Якщо функція симетрична щодо осі абсцис, то ряд не містить постійної складової. Якщо ж функція симетрична щодо осі ординат, то ряд не містить синусів. Функція симетрична щодо початку координат, яка не містить косинусів.
Деякі приклади розкладання в ряд наведені в табл. 1, а також вони є в довідковій літературі.

Розрахунок ланцюгів несинусоидального струму

Розрахунок ланцюга проводиться для кожної гармоніки по модельності. Ланцюг розраховується стільки раз, скільки гармонік містить впливає на ланцюг напруження. При цьому необхідно враховувати ряд особливостей.

Треба мати на увазі, що опір індуктивного елемента зростає з ростом номера гармоніки
Також треба враховувати, що постійна складова струму не проходить через ємність, а індуктивність не представляє для неї опір.

Крім того, слід не забувати можливі резонансні явища не тільки на основній гармоніці, а й на вищих гармоніках.

Векторні діаграми можна будувати для кожної гармоніки окремо.

Згідно з принципом накладення струм будь-якої гілки може складатися з суми окремих доданків (нульовий, основний і вищих гармонік):

Діючі значення повного струму гілки може бути визначено через діюче значення струмів окремих гармонік:
Активна потужність несинусоидального струму дорівнює сумі активних потужностей окремих гармонік:

Нижче наводиться в загальному вигляді приклад розрахунку ланцюгів несинусоидального струму. Всі струми, напруги, опору матимуть два індексу: перша цифра означає номер гілки, а друга цифра – номер гармоніки.

ПОДІЛИТИСЯ: