Професійний аспект реабілітації

Профілактика втрати працездатності включає в себе різні елементи – правильну експертизу працездатності, раціональне працевлаштування, систематичне диференційоване медикаментозне лікування основного захворювання (травми), а також виконання програми, спрямованої на підвищення фізичної і психічної толерантності хворих. Таким чином, успішне відновлення і збереження працездатності є похідним багатьох чинників. Відновлення працездатності залежить від реабілітаційних заходів і є найбільш яскравим критерієм ефективності реабілітації. У доповіді Комітету експертів ВООЗ (1965) вказувалося, що метою відновлення працездатності є не тільки прагнення повернути хворого до колишнього стану, а й розвинути його фізичні і психічні функції до оптимального рівня. Це означає:

  1. • повернути хворому самостійність у повсякденному житті;
  2. • повернути його до колишньої роботи або, якщо це можливо, підготувати хворого до виконання іншої роботи з повним робочим днем, що відповідає її фізичним можливостям;
  3. • підготувати до роботи з неповним робочим днем ​​або до роботи в спеціальній установі для інвалідів або, нарешті, до неоплачуваної роботи.

Важливу роль у професійному аспекті реабілітації відіграє і соціальне законодавство, діяльність лікарсько-трудових комісій. Робота цих комісій визначається не тільки існуючими інструкціями, а й часто усталеними суб’єктивними уявленнями про ту чи іншої хвороби.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Дихальна гімнастика