Фізкультура

Професійний аспект реабілітації

0 коментарів
Профілактика втрати працездатності включає в себе різні елементи - правильну експертизу працездатності, раціональне працевлаштування, систематичне диференційоване медикаментозне лікування основного захворювання (травми), а також виконання програми, спрямованої на підвищення фізичної і...

Психологічний аспект реабілітації

0 коментарів
Кінцевою метою будь-яких реабілітаційних програм є відновлення особистісного і соціального статусу хворого. Для досягнення цієї мети необхідний комплексний, інтегральний підхід до хворої людини з урахуванням не тільки клініко-функціональних закономірностей захворювання,...

Фізичний аспект реабілітації

0 коментарів
Фізичний аспект реабілітації - це відновне лікування, що включає в себе всі питання, що відносяться до застосування фізичних факторів, засобів ЛФК, мануальною і рефлексотерапії, психотерапії, а також методи дослідження, які...

Медичний аспект реабілітації

0 коментарів
Основний зміст цього аспекту - це питання лікувального, лікувально-діагностичного, лікувально-профілактичного плану. При інфаркті міокарда, наприклад, і інших формах ІХС значення лікувальних заходів велике на всьому протязі реабілітації, але найбільше значення...