Фізкультура

Ігри в ЛФК

0 коментарів
Ігри в ЛФК підрозділяються на 4 зростаючі по навантаженню типу: ігри на місці; малорухливі; рухливі та спортивні ігри. З фізіологічної точки зору гри являють собою складні форми ациклической м'язової діяльності,...

Фізичні вправи

0 коментарів
Фізичні вправи впливають не тільки на різні системи організму в цілому, але і на окремі групи м'язів, сустави, хребет, дозволяючи відновити силу, швидкість, координацію, витривалість та ін. У зв'язку з...

Трофічна дія фізичних вправ

0 коментарів
Одним з механізмів фізіологічного регулювання тканинного метаболізму є трофічні рефлекси. Трофічну функцію виконують різні відділи ЦНС, у тому числі кора великого мозку і гіпоталамус. Відомо, що реалізація будь-якого виду нервової...

Тонізуюча (стимулююча) дія фізичних вправ

0 коментарів
При захворюванні організм перебуває в особливо несприятливих умовах як через порушення функцій, обумовленого патологічним процесом, так і внаслідок вимушеної гіпокінезії, погіршує стан хворого і сприяє прогресуванню хвороби. Тонізуючу дію фізичних вправ...

Характеристика методу лікувальної фізкультури

0 коментарів
Під лікувальною фізичною культурою (ЛФК) розуміється застосування засобів фізичної культури до хворої людини з лікувально-профілактичною метою для більш швидкого і повноцінного відновлення здоров'я і працездатності та попередження наслідків патологічного процесу (В.Н....

Система поетапної реабілітації хворих

0 коментарів
В даний час вже можна говорити про сформовану систему реабілітації хворих з широким діапазоном точок її застосування. Ця система включає заходи щодо попередження розвитку різних порушень, вторинну профілактику захворювань у...

Соціальний аспект реабілітації

0 коментарів
У соціальний аспект входять численні запитання - вплив соціальних чинників на розвиток і подальший перебіг хвороби, на ефективність лікувальних і реабілітаційних заходів, соціальне забезпечення інвалідів і питання трудового, пенсійного законодавства,...

Професійний аспект реабілітації

0 коментарів
Профілактика втрати працездатності включає в себе різні елементи - правильну експертизу працездатності, раціональне працевлаштування, систематичне диференційоване медикаментозне лікування основного захворювання (травми), а також виконання програми, спрямованої на підвищення фізичної і...

Психологічний аспект реабілітації

0 коментарів
Кінцевою метою будь-яких реабілітаційних програм є відновлення особистісного і соціального статусу хворого. Для досягнення цієї мети необхідний комплексний, інтегральний підхід до хворої людини з урахуванням не тільки клініко-функціональних закономірностей захворювання,...

Фізичний аспект реабілітації

0 коментарів
Фізичний аспект реабілітації - це відновне лікування, що включає в себе всі питання, що відносяться до застосування фізичних факторів, засобів ЛФК, мануальною і рефлексотерапії, психотерапії, а також методи дослідження, які...