Звіт ради директорів

Звіт ради директорів – документ, що випускається у формі звіту директорів підприємства щодо акціонерів і є частиною великого звіту компанії. Згідно із законом про підприємства, прийнятому в 1985 році, документ відправляється реєстратору.

Звіт ради директорів: сутність

По законодавству кожен акціонер може знати принципи і порядок роботи ради директорів підприємства, чиї цінні папери у нього є на руках. У свою чергу, рада директорів – вищий керуючий орган, який може приймати ті чи інші рішення в проміжках між зборами самих власників акцій. Також рада директорів контролює постанови, винесені на загальному зборі власників акцій.

Одна з основних завдань ради директорів – вироблення стратегії діяльності підприємства для підвищення прибутковості в майбутньому, а також забезпечення стабільного економічного і фінансового розвитку. При цьому втручатися в виконавчу і розпорядчу роботу управління рада не має права.

На кожному засіданні ведуться протоколи, які підписуються двома особами – секретарем і головою. До документа додаються думки кожного з присутніх на зборі, а також осіб, що мають особливу думку. Інформація відбивається, як правило, в письмовій формі. Надалі протоколи можуть використовуватися при формуванні звіту Ради директорів.

Згідно із законом всі постанови, які не належать до комерційної таємниці організації, повинні бути відкриті для всіх членів Ради і власників акцій. Отримати доступ до інформації можна в Правлінні підприємства або в іншому конкретному місці (визначається заздалегідь).

Звіт перед зборами товариства – обов’язкова завдання Ради. Періодичність таких звітів – раз на рік. Зі свого боку кожен із власників акцій має право вимагати від члена Ради не тільки ряд документів до пред’явлення і звіт про виконану роботу, а й пояснення мотивації тих чи інших рішень.

На кожних зборах власників акцій повинен бути присутнім голова директорського ради. При цьому одним з прав директора є можливість висловлювати свою думку на кожному з зібрань і вести обговорення тих чи інших питань з діючими власниками цінних паперів.

За неякісно виконаний звіт або недбало їх функції рада директорів відповідає перед загальним збором акціонерів. Директор зборів може бути притягнутий до одного з видів відповідальності (як правило, кримінальної або адміністративної). За підсумками результатів діяльності та якості послуг, що щорічних звітів збір власників акцій може відкликати директора з поста (якщо таке передбачено чинним документами і нормами).

Рада директорів відповідає за достовірність даних, наданих в звітах, а також за інформацію, передану власникам акцій в період своєї діяльності. При наявності скарг на ті чи інші рішення ради, відбувається обговорення в спеціальному порядку, що встановлюється правилами внутрішнього розпорядку підприємства. У свою чергу, рада директорів може спростувати скарги висновками і додатковими коментарями.

ПОДІЛИТИСЯ: