Звіт про зміни у фінансовому становищі

Звіт про зміни у фінансовому становищі вважається другою формою фінансового бюджету. Цей документ використовує як базис прогнозний бухгалтерський баланс. Фактично звіт про зміни являє собою порівняння найбільш ліквідних активів фірми з її поточними пасивами, а також включає показники, що характеризують платоспроможність.

Які висновки дозволяє робити звіт?

Звіт про зміну дає відомості про накопичення чистих оборотних активів. Чисті активи – різниця між оборотними активами і короткостроковими боргами фірми. Величина чистих активів дає керівникові можливість робити деякі висновки про роботу підприємства. Якщо чистих активів досить, це означає:

Організація не залежить від кредиторів, тому що здатна розплатитися з позикодавцем будь-якої миті, а залишок коштів вкласти у власний розвиток.

Організація приваблива для інвесторів, отже, зможе дістати гроші в будь-який час, якщо це знадобиться.

Якщо чистих активів недостатньо, це загрожує:

Затримками в оплаті за кредитами (через що борг тільки збільшується, тому як до нього стягується штраф).

Труднощами збуту вироблених товарів.

Падінням ціни готової продукції.

Ліквідацією підприємства.

У звіті про зміни публікується коефіцієнт ліквідності компанії – відношення оборотних активів до короткострокової заборгованості. Мінімально допустимим значенням коефіцієнта вважається одиниця – при цьому чистих активів немає зовсім і оборотні активи фінансуються виключно за рахунок кредиторів. Якщо коефіцієнт ліквідності падає нижче одиниці, підприємство опиняється в «червоній зоні» – навіть якщо воно реалізує всі оборотні активи, йому не вдасться розплатитися з кредиторами. Отримати фінансування від інвесторів таким компаніям практично неможливо. Оптимальне значення коефіцієнта встановлюється підприємствами в індивідуальному порядку і залежить від галузевої специфіки, попереднього досвіду.

Як виглядає звіт?

Документ ділиться на 4 блоки:

Джерела чистих активів. Тут вказується, які суми були отримані, наприклад, від емісії цінних паперів або від виробничої діяльності.

Напрями реалізації чистих активів. У блоці прописується, яка частка чистих активів була пущена на виплату дивідендів, а яка – на придбання основного капіталу.

Зміни в статтях оборотних активів відображають, як змінилися величини грошових коштів та дебіторської заборгованості.

Зміни в статтях короткострокових боргів – банківських позичок і податків.

ПОДІЛИТИСЯ: