Звіт про виконання депозитарної операції

Звіт про виконання депозитарної операції – повідомлення про юридично значимі події з цінними паперами. Має форму електронного повідомлення або письмового документа. Направляється депозитарієм власнику цінних паперів, ініціатору проведення операції: піклувальнику рахунку, судді, приставу ФССП, представнику правоохоронного органу.

Зобов’язання депозитарію про надання звітності

Більшість подій з цінними паперами відбуваються за розпорядженням депонента. Депозитарний договір повинен регламентувати періодичність, форму звітності реєстроутримувача перед клієнтом.

Існуючі операції класифікується на три типи. Ті, що пов’язані зі звітністю і довідками про стан регістрів відносяться до інформаційних. Про інвентарних операціях, що змінюють залишки на рахунках, депозитарій повідомляє власника цінних паперів і, якщо в цій ролі виступало іншу особу, – їх ініціатора.

Про адміністративні операціях, що змінюють тільки анкети рахунків, депозитарій повідомляти не зобов’язаний.

Особливості звітності депозитарію

Якщо розпорядження цінними паперами довірено піклувальнику рахунку, депозитарій направляє відомості про юридично значимі події і супроводжуючу документацію піклувальнику. Той, в свою чергу, зобов’язаний зберігати їх і своєчасно передавати правовласнику.

Більшість подій з цінними паперами відбуваються за розпорядженням депонента, яким може бути власник цінних паперів або представляє його інтереси попечитель рахунку. Не виключено проведення операцій на підставі нормативного акту, судового вердикту, розпорядження пристава-виконавця. Якщо ініціатива виходила не від депонента, разом зі звітом депозитарій надсилає йому копії документів-підстав.

Депозитарій веде журнал виданих звітів. Виписки про результати виконання доручень і стані облікових регістрів є матеріалами депозитарного обліку і підлягають перевірці контролюючими органами. Переданий депозитарієм звіт є підставою для здійснення бухгалтерських проводок одержувача.

ПОДІЛИТИСЯ: