Звіт про прибуток

Звіт про прибуток – документ, в якому відображається інформація про прибуток (доходи), витратах (витратах), а також різниця між згаданими вище показниками за певний часовий проміжок. За допомогою звіту можна проаналізувати зміни обсягів капіталу, зумовлені господарською діяльністю підприємства. Далі звіт про прибуток стає основою інвестиційного проекту. У західній системі цей документ носить більш широке назва – звіт про прибуток і збитки, але суть залишається тією ж.

Звіт про прибуток: сутність, варіанти побудови

В умовах ринку кожне підприємство бореться за поліпшення загальних результатів і в першу чергу за приріст доходу. Наявність згаданого звіту – можливість отримати повний обсяг інформації про формування чистого прибутку в певний часовий проміжок і оцінити фінансовий результат. Якщо порівнювати з балансом, який відображає джерела формування та стан капіталу, звіт про прибуток реєструє обсяги його відтоку і припливу.

 звіт про прибутки

Підсумковий звітний документ може складатися з кількох форм:

– в рядок (у вигляді стандартної суми витрат і прибутку);
– в 2 розділу (прибуток і збитки);
– одним переліком.

У світовій практиці наводиться така класифікація варіантів побудови звіту:

1. За підходу виділяються формати витрат за собівартістю і витратами. У природному форматі витрати можна розділити на амортизаційні відрахування, витрати на виплату зарплати, витрати на покупку матеріалів.

Відмітна риса собівартості і витрат – відображення коригувань у запасах готової товару, а також незакінченого виробництва.

Витрати групуються за різними класами з урахуванням їх функціональності. Зокрема, можна виділити комерційні, адміністративні та інші види витрат. При цьому компанії, що використовують функціональну схему в класифікації, повинні відображати додаткові дані про характер витрат. Щоб максимально охопити діяльність підприємства, багато компаній при розробці звіту про прибуток поєднують функціональні і природні схеми.

2. По розташуванню параметрів виділяється три основні форми:

– паралельна. У ній запис здійснюється за стандартною схемою – зліва направо. З правого або з лівого боку відображається прибуток. Що стосується фінансового результату, то він прописується в стороні перевищення;

– послідовна. Запис здійснюється зверху вниз. Спочатку прибуток, а потім витрати (або навпаки). Підсумком є ​​вказівка ​​фінансового результату;

– шахова форма. У рядках відображаються витрати, в шпальтах – прибуток (і навпаки).

3. За типом отримання фінансового результату є два формати складання – багатокроковий і однокроковий. У першому випадку може проводитися обчислення проміжних параметрів, а в другому – тільки загальних.

4. За особливостями розкриття різниці між прибутком і витратами буває сальдований і повний формат звіту. При виборі варто виходити з інформативності кожного з варіантів. Наприклад, в повному форматі відображаються всі суми витрат і прибутку, а в сальдований обчислюється лише різниця між доходами і витратами.

Звіт про прибуток: структура та елементи

При складанні звіту про прибуток варто розглянути:

1. Доходи. Тут відображаються результати угод, що проводяться в період звичайної діяльності підприємства, а також сприяють підвищенню обсягу активів або зниження господарства компанії. Отриманий дохід сприяє зростанню власного капіталу.

2. Витрати – результати угод, які мають місце в період звичної діяльності підприємства. На відміну від витрат, вони призводять до зниження активів і підвищення зобов’язань компанії. У підсумку витрати підприємства виливаються в зниження власного капіталу.

У більшості випадків прибуток (доходи) та витрати (витрати) підприємства враховуються двома методами – касовим або принципом нарахування. Наприклад, в касовому методі можна отримати кращу картину про результати. На завершення року причини вибору методики обгрунтовуються в уже річному звіті.

3. Інші доходи – показники, що представляють собою результат угод, не пов’язаних з основними напрямками діяльності, але призводять до підвищення загального доходу. В результаті інша прибуток сприяє приросту власного капіталу підприємства.

структура звіту про прибутки

4. Інші витрати – результат угод, які не мають зв’язку з основною роботою компанії. Як правило, такі операції призводять до зростання зобов’язань і зниження активів. В результаті інші витрати призводять до зменшення капіталу підприємства.

Облік прибутків і збитків, як правило, виділяється в загальний список. При цьому запис складається з трьох етапів:

1. Вказуються доходи від продажів, а також ще кілька груп прибутку (чиста, валова і до виплати податків).

2. Витрати, пов’язані на собівартість виробленого об’єкта.

3. Витрати і доходи, які не мають зв’язку з роботою.

4. Податок.

ПОДІЛИТИСЯ: