Звіт про оцінку майна

У звіті про оцінку майна повинні бути точно викладені висновки, зроблені оцінювачем щодо вартості майна. Ключова вимога до звіту – інформація, яку він включає, не повинна бути двозначною і вводити замовника в оману.

Що повинно обов’язково входити до звіту?

Якщо звіт складається не за спеціальною формою, отриманої від замовника, а за стандартною, в нього повинні входити такі дані: оцінка

  • Мета і об’єкт дослідження оцінювача.
  • Хто є замовником процедури і кому належать права на оцінюваний об’єкт.
  • Тип і метод використання майна.
  • Достатність джерел інформації, наданих замовником для дослідження.
  • Обсяг і характер дослідження.
  • Згода замовника на публікацію звіту або заборона.
  • Використовувані фахівцем методики оцінки.
  • Підтвердження кваліфікації фахівця, який проводить дослідження.
  • Висновки по вартості (обов’язково прописуються як буквами, так і цифрами).
  • Дати дослідження і складання звіту.

Вимоги до складання звіту про оцінку майна

Звіт повинен відповідати ряду вимог:

Звіт повинен бути зрозумілий будь-якій людині, що не володіє спеціальними навичками в області оцінки. Забороняється використання професійних термінів.

Ступінь деталізації інформації, що надається визначається за погодженням замовника і виконавця.

Оцінювачу не слід вживати в тексті словосполучення «сертифікат про вартість» та «свідоцтво про оцінку». Такі терміни накладають на виконавця оцінки додаткові зобов’язання, наприклад, підвищений рівень деталізації.

Термін «сертифікований» варто використовувати тільки тоді, коли дослідження проводиться для цілей, що вимагають формальної сертифікації.

Оцінювачу слід бути обережним при наданні замовнику дозволу використовувати звіт з метою, що не відповідають спочатку обумовленим. Існує ризик, що замовник буде використовувати дані, викладені в документі, без урахування контексту.

Вид вартості у звіті про оцінку майна

У звіті про оцінку майна повинно бути зазначено, який вид вартості було визначено фахівцем. Якщо при дослідженні фахівець спирався не на ринкові дані і ціна відрізняється від ринкової, в документі повинна описуватися використовувана методика розрахунку. Вартість, наприклад, може бути ліквідаційної (встановлюється на майно фірми при банкрутстві та істотно нижчою за ринкову) або відновлювальної (ціна, за якою можна купити новий об’єкт без урахування амортизації).

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Дохід нетто: визначення