Звіт компанії

Звіт компанії, або фінансова звітність – показує сукупність обліку, які відображаються в формі деяких таблиць, а також характеризують стан компанії, з фінансового боку (підприємства / фабрики / заводу і т.д.), за певний, так званий звітний період, а так ж дає аналіз руху майна і різних зобов’язань. Фінансова звітність підприємства складається виключно з даних, які надають бухгалтера (бухгалтерський облік).

На поточний момент існує тільки чотири види фінансової звітності:

  • Бухгалтерський баланс: формує пасиви, а так само активи компанії, групує їх і висловлює в грошовому еквіваленті.
  • Звіт про зміну капіталу: дає повну інформацію про рух капіталів, таких як: статутний, резервний та додатковий, а ще й про зміну величини нерозподіленого прибутку / непокритого збитку компанії.
  • Звіт про фінансові результати: показує одні з найважливіших даних, – це витрати, доходи, загальні фінансові результати з початку року і конкретно до звітної дати або звітного періоду, найчастіше вони збігаються.
  • Звіт про рух коштів: дає зрозуміти, яка різниця між відтоком і притоком коштів у компанії за звітний період.

Цілі складання звітності

Найголовнішою метою звітності є показання стану компанії з фінансового боку, її результати, а так само зміна фінансування на наступний звітний період. Фінансова звітність обов’язково повинна містити всю інформацію про зобов’язання компанії, її результати, активи і пасиви, а також ті обставини або події, які змінили активи і пасиви, які зобов’язання. Дану інформацію можуть надати всім, зокрема вона необхідна потенційно зацікавленим інвесторам, для прийняття будь-яких рішень, наприклад покупки того чи іншого підприємства, або акцій цієї компанії. Аналогічно ці дані можуть переглянути і прості громадяни, зацікавлені в даному підприємстві, а також постачальники, державні органи, кредитори і т.д., які мають певний інтерес і хочуть його реалізувати.

Правила складання фінансової звітності:

  • Правило об’єктивності. Звітність обов’язково повинна відображати тільки правдиву інформацію і реальний стан компанії, а так само її справ.
  • Правило обліку по нарахуванню. У цьому правилі слід фіксувати операції пов’язані не тільки з грошима, але і продажу / купівлі в кредит, бартер (обмін на рівних умовах), обмін активами / пасивами і т.д. Важливо фіксувати всі до однієї угоди, які мають хоча-б малий грошовий потенціал.
  • Правило відповідності. Всі фінансові операції повинні відповідати всім параметрам, які враховані на папері.
  • Правило розумності. Необхідно, щоб фінансовий облік не засмічувався не потрібною інформацією, тобто багато деталей можна пропускати, які не грають великої ролі.
  • Правило консерватизму. Завжди слід уникати включення в звітність занадто оптимістичною інформації, яка в майбутньому може не виправдати себе. Необхідно тільки слідувати чіткому математичному розрахунку, а також уникати надмірної емоційності. Фінансова звітність повинна бути чітко і ретельно обгрунтована, бажано циферно.

Бухгалтерський баланс

Бухгалтерський баланс – найголовніша форма бухгалтерської звітності. За міжнародними правилами фінансової звітності (International Accounting Standard Committee, IASC, комітет, який контролює цю діяльність), баланс компанії обов’язково повинен містити такі параметри, як: активи, власний капітал та зобов’язання. Він характеризує фінансове, а так же майновий стан організації в грошовому еквіваленті, на звітний період.

Баланс завжди складається тільки з трьох частин: зобов’язання, капітал і активи. Найчастіше в звітності вони слідують чітко один за одним, хоча бувають винятки. Показують кошти, які були використані і використовуються бізнесом – це активи, а так само хто конкретно надав дані кошти, а найголовніше в якому розмірі, тобто скільки – це пункти зобов’язань і власного капіталу. Всі кошти, які є у підприємства – це або позикові кошти, надані кредиторами, тобто зобов’язання, або кошти надані власниками, тобто особистий капітал. Тому, сума, яку вимагатимуть в майбутньому кредитори, як мінімум повинна дорівнювати сумі активів, для того, щоб хоча-б елементарно підприємство працювало не в збиток собі, а бажано і розвивалося.

ПОДІЛИТИСЯ: