Звичайна заставна: зміст, правила оформлення

Головна умова при оформленні іпотеки – увагу до текстів кредитної угоди і заставної. У разі розбіжностей в даних документах завжди приймається позиція останнього (тобто заставної). З цієї причини внесення коригувань у вже підписана угода – велика проблема.

У правильно складеної заставної повинна вказуватися наступна інформація:

1. Одна з головних вимог – наявність у цінному папері слова «заставна», без якого документ може бути не визнаний таким.

2. Дані боку, надає заставу (заставодавця), а також інформація про документ, що підтверджує особу. У ситуації, якщо роль заставодавця виконує юридична особа, то в документі має бути зазначено назву компанії і її реальне місцезнаходження.

3. Дані (як правило, ПІБ) сторони-заставодержателя, а також інформація про папері, що засвідчує його особу. У разі якщо заставодержателем виступає юридична особа, то має прописуватися найменування підприємства і його місцезнаходження.

4. Найменування кредитної угоди чи іншого фінансового (грошового) зобов’язання, яке забезпечено іпотечним позикою. Тут же прописується місце оформлення даного договору, дата, а також підстава виникнення забезпечених за іпотечним кредитом зобов’язань.

оформлення договору по закладной5. Дані боку-боржника за договором забезпеченого позики (якщо позичальник не виступає в ролі заставодавця), а також інформація про документ, що засвідчує особу позичальника. Для юрособи має прописуватися місце або найменування підприємства.

6. Сума боргового зобов’язання, яке забезпечене іпотекою, а також відсотки (якщо їх виплата по іпотеці обов’язкове), або ж умови, при яких відсотки і «тіло» боргу можуть бути визначені.

7. Термін виплати всього обсягу позики, забезпеченого іпотекою, якщо платежі будуть здійснюватися по частинах. Як правило, в заставної вказується періодичність платежів і розмір кожного з них. Можуть бути прописані умови, що дозволяють обчислити розміри і терміни виплат.

8. Найменування та короткий опис об’єкта іпотеки. Його має бути достатньо для ідентифікації майна. Крім цього, варто вказати і місцезнаходження даного об’єкту.

9. Оцінка майна, за яким укладається угода по іпотеці.

10. Назва правового документа, за яким майно (предмет іпотечної позики) знаходиться у володінні заставодавця. Тут же наводиться найменування органу, який зареєстрував дане правило з обов’язковим прописування дати, місця і номера реєстрації. Якщо ж предметом іпотечної позики є те що право оренди, то повинно бути прописано назву об’єкта, що виступає в цій ролі.

11. Вказівка, що на об’єкт іпотеки накладено обтяження, що припускає право користування протягом життя, сервітут, оренда або інше право. Якщо описаного вище обтяження на момент оформлення іпотеки немає, то це також має бути зазначено.

12. Підпис сторони-заставодавця, а також підпис боржника за зобов’язанням, яка не є іпотекою.

13. Дані про держреєстрацію іпотечної позики.

14. Вказівка ​​дати надання заставної держателю застави, а також дати передачі такого документа господареві в разі якщо проводилося анулювання старої і складання нової заставної.

Важливий момент при оформленні заставної – її оформлення, а саме реєстрація прав ЕГРП на нерухомість і здійснення операцій з ним. Процес реєстрації, як правило, займає не більше однієї доби. Головна вимога – наявність необхідних документів.

Заставну можна не зберігати у себе, а передавати депозитарію. Головна вимога, щоб даний учасник ринку мав відповідну ліцензію. При цьому депозитарний облік окремо оформляється за допомогою складання депозитарного угоди. Якщо ж такий пункт є в договорі, то один депозитарій може передавати заставну по іпотеці іншій стороні-депозитарію.

При проведенні депозитарного обліку заставної в документі робиться позначка про обов’язкове або тимчасовому обліку. При цьому вказується місце, де знаходиться депозитарій, і його назва. Спеціальну позначку може робити не тільки депозитарій, але і сторона, що оформляє саму заставну або ж господар, але вже безпосередньо після реєстрації і передачі документа від реєструючих органів.

Як тільки позначки з депозитарного обліку зроблені, держатель (власник) заставної може передавати її депозитарію для здійснення депозитарних облікових операцій. У разі заміни зберігача заставної на ній ставиться відмітка про передачу документа іншому депозитарію. При цьому знову робиться відмітка про місце знаходження та найменування зберігача.

ПОДІЛИТИСЯ: