Зовнішнє фінансування

Основою функціонування позики є рух вартості у сфері обміну в процесі якого виникає розрив у часі між рухом товару і його грошовим еквівалентом. Якщо рух товарних потоків випереджає рух грошових потоків, то підприємства-споживачі товарів з настанням моменту плати за них не завжди мають достатню суму коштів для оплати куплених товарів, в результаті чого підприємства виробники відчувають нестачу коштів, що може зупинити процес виробництва. Тому у них виникає потреба в позикових коштах. Кредитні відносини можуть виникати також в зв’язку з особливостями виробництва, несвоєчасністю розрахунків і іншими обставинами.

Джерела запозичення капіталу суб’єктами господарювання різноманітні. Їх можна залучати як на кредитному, так і на фондовому ринку, у суб’єктів господарювання, держави, а також власників і працівників підприємства.

За формами кредитування кредити бувають товарні і грошові. Товарний кредит – це форма комерційного кредиту, за яким кредитор передає товар позичальникові за угодою, що передбачає боргове зобов’язання на час остаточного розрахунку. Об’єктом грошового кредиту є кошти в національній або іноземній валютах.

Кредити різняться за наступними видами:

  • фінансовий (банківські кредит і кредити від фінансово-кредитних організацій);
  • комерційний (як правило, короткостроковий кредит, від одного підприємства іншому, який надається у формі відстрочки платежу за товари, роботи, послуги).

Лізинг – це кредит, який видається основними засобами, і який полягає складанням лізингової угоди.

До особливим джерел зовнішнього фінансування відносять фінансування за рахунок власників підприємства або продажу частки в компанії. Часто такі джерела називають внутрішнє джерело зовнішнього фінансування. Він включає додаткові внески учасників частки в компанії, продаж акцій на фондовому ринку та інші.

Власники підприємства можуть вносити додаткові фінансові ресурси за рахунок безповоротних вкладень, або ж за рахунок нерозподіленого прибутку. Таке фінансування виступає пріоритетним, тому що в цьому випадку підприємство не є боржників для зовнішніх контрагентів.

Продаж акцій компанії може здійснюється в різних формах. Так само компанія може виплатити дивіденди у вигляді акцій.

ПОДІЛИТИСЯ: