Зобов’язання, що виникають при заподіянні шкоди

Зобов’язання, що виникають при заподіянні шкоди – один з варіантів делікатній відповідальності. У законах прописано, що для появи зобов’язання (необхідність) відшкодування шкоди повинно виконуватися чотири основних умови:

– завдано майнову шкоду, тобто той, який можна виразити в еквівалентній збитку сумі. Якщо ж шкода неможливість оцінити матеріально, то він відноситься до немайнових;

– мала місце протиправність дії з боку порушника (заподіювача шкоди), тобто особою були порушені певні правила і норми. Сторона, яка діяла по відношенню до закону правомірно, не відповідає повною мірою за заподіяння шкоди. Це актуально крім тих випадків, які прописані на законодавчому рівні;

– виділяється причинний зв’язок між шкодою, яка була завдана особі, а також досконалими іншою стороною протиправними (протизаконними) діями;

– доведена вина. Якщо особа, що спричинила шкоди доведе, що при здійсненні тих чи інших дій не було факту необережності або злого умислу, тобто ймовірність звільнення від необхідності несення відповідальності.

 поняття зобов’язання

Зобов’язання, що виникають в ситуації заподіянні шкоди: загальні положення, умови

У статті прописано, що в разі нанесення (заподіяння) шкоди майну або самої особистості громадянина, а також матеріальних цінностей юрособи, що спричинила зобов’язується відшкодувати збиток в повному обсязі. При цьому факт заподіяння шкоди повинен бути доведений законом. Тим же законом або угодою може встановлюватися зобов’язання порушника (заподіювача шкоди) виплачувати певні обсяги компенсації, що перевищують рівень завданої шкоди.

Сторона (особа), яка завдала шкоди, може бути звільнена від законної відповідальності. Таке можливо у випадках, коли особа, що спричинила зуміє довести свою непричетність. З іншого боку, в законі є норми, які передбачають виплату компенсації (відшкодування збитків) навіть при відсутності провини з позиції порушника.

Тут же варто виділити випадки, коли шкода була викликана правомірними діями. Як правило, вони не підлягають відшкодуванню, крім ряду випадків (будуть вказані нижче). Відмова в покритті (відшкодування) шкоди може мати місце в ситуації, якщо нанесення шкоди було скоєно за згодою або прохання потерпілої сторони. При цьому дії заподіювача повинні знаходитися в рамках моральних засад суспільства.

Один з ключових чинників – зобов’язання, що випливає з заподіяння шкоди. Воно внедоговорное і виникає через порушення прав потерпілого. Основне завдання – гарантувати відновлення поточних прав за допомогою засобів заподіювача шкоди або ж за рахунок інших осіб, на які покладається відповідне зобов’язання.

До основних елементів зобов’язання відноситься:

– предмет, а саме дію боку-боржника, яке гарантуватиме повне покриття благ кредитора (матеріальних або нематеріальних), щодо якої і було вчинено дію;

– сторони ситуації. При нанесенні збитку завжди є дві сторони, а саме кредитор (потерпілий) і порушник (що спричинила шкоду, боржник);

– зміст. У разі порушення фінансових зобов’язань в ролі основи виступають права і обов’язки сторін.

Головна база для появи делікатного зобов’язання – шкоду, заподіяну майну юридичної особи або ж майну громадянина. До категорії самого шкоди можна віднести групу несприятливих (щодо потерпілого) наслідків майнового і немайнового характеру.

види зобов’язань по відшкодуванню
Щоб сам факт відповідальності за завдану шкоду, настав, має бути виконано чотири умови, а саме:

– факт заподіяння шкоди, тобто одна зі сторін повинна відчувати себе потерпілою в майновому і (або) моральному плані;

– факт протиправних дій або ж бездіяльності з боку порушника (заподіювача шкоди);

– наявність зв’язку між основними елементами правопорушення, а саме поведінкою порушника, що не відповідає нормам права, а також безпосередньо шкодою;

– факт провини з боку порушника (заподіювача шкоди). Якщо така не доведена, то і зобов’язань не виникатиме.

ПОДІЛИТИСЯ: