Зобов’язання підприємства

Зобов’язання підприємства – це наявність рахунків або заборгованості перед кредиторами, які необхідно сплатити організації. Виниклі у компанії грошові зобов’язання необхідно погашати в договірні терміни. У разі невиконання боржником умов договору, кредитори, має право вимагати їх виконання через суд. При неналежному виконанні або відмову від взятих на себе зобов’язань позикодавці вправі вимагати від боржника відшкодування збитків.

Бухгалтерський облік включає в себе тільки ті види зобов’язань, які складають частину майна і оборотні кошти компанії. Аналізуючи міжнародні стандарти фінансової звітності, стає зрозуміло, що до такого виду зобов’язань відносять господарюючі суб’єкти, які оцінюють і визнають згідно з загальними правилами бухобліку.

Пасиви

Всі зобов’язання фірми в сукупності називають пасивами. Джерела всіх утворилися у підприємства коштів також відображаються в пасивах. Як наслідок майно компанії – це активи, а грошові кошти, за допомогою яких було сформовано майно, є пасивом. Пасиви поділяють на такі зобов’язання компанії:

 • Поточні. Такі гарантії існують в рамках одного виробничого етапу. У балансі бухгалтерії їх перераховують вище довгострокових;
 • Довгострокові. Ці види домовленості відносять до заборгованостей компанії, які не потрібно оплачувати в поточному році. Подібне зобов’язання існує довше одного виробничого етапу.

Капітал власника фірми – це різниця між сумою активів і пасивів. Така величина визначає, який капітал залишиться у власника, в разі продажу всіх активів для виплати боргів. Між активами і пасивами організації завжди має бути балансове рівновагу. Такі показники складаються в усіх звітних періодах та відображаються на балансі підприємства.

Умовні групи зобов’язань

Зобов’язання підприємства діляться на зовнішні і внутрішні умовні групи. Зовнішні зобов’язання бувають:

 • Перед фіскальною системою. Сюди входять: податки, штрафи і пені перед фондом зайнятості та іншими фондами. Це зобов’язання, за якими оплату необхідно здійснювати в порядку, встановленому законом, незалежно від волі платника податків;
 • У фінансово-кредитній системі. Вони виникають перед банками і різними фінансовими організаціями, коли фірма, на підставі кредитного договору, взяла позику (позичку) в грошовому еквіваленті або цінними паперами;
 • За енергоресурси. Зобов’язання виникають перед іншими організаціями чи підприємцями на підставі угоди про постачання або договору про надання послуг.

Внутрішні зобов’язання – це зобов’язання по відношенню до акціонерів і співробітникам фірми. У них входять: дивіденди, заробітна плата, премії та ін. Багато керівників намагаються виплатити частину зовнішніх боргів за рахунок внутрішніх.

Джерела виникнення зобов’язань

Зобов’язання можу виникнути на підставі:

 • договору;
 • закону;
 • в зв’язку з заподіянням шкоди.

Зобов’язання  перед покупцем виникають у постачальника при передачі товару, в повному обсязі і встановлені терміни. Перед постачальником у покупця виникає зобов’язання оплатити товар за вказаною ціною. Ці зобов’язання випливають з договору, що укладається поставки. Виходить, що джерелом таких зобов’язань є угода. При здійсненні операцій у фірми виникають зобов’язання не по самостійної домовленості, а на підставі податкового закону. У законодавстві встановлено види податків і зборів, а також визначені об’єкти оподаткування. Розрахунки суми податку, що підлягає перерахуванню до бюджету, організація виробляє самостійно.

Як наслідок закон виступає джерелом утворення зобов’язань фірми з оплати податків. Підприємство укладає з працівниками трудову угоду, в якому фіксується матеріальна відповідальність за збереження довіреного майна. Зобов’язання виникають при нанесенні шкоди майну організації. Отже, працівник зобов’язується відшкодувати збиток. Тому заподіяння шкоди майну фірми є джерелом для освіти зобов’язання працівника.

Класифікація зобов’язань

Зобов’язання фірми прийнято класифікувати на різні ознаки:

 • суб’єкти;
 • види;
 • терміновість погашення.

Розподіл по суб’єктам включає наступні зобов’язання:

перед власником компанії – тут виділяють два види зобов’язань. У першому випадку вони утворюються, коли власники роблять початкові і наступні внески. Другий варіант передбачає виникнення зобов’язань в ході діяльності фірми. Поняття «Власний капітал» походить від сукупного утворення зазначених видів зобов’язань;
перед третіми особами – заборгованість виникає при оформленні кредитів і позик. Поняття «Позиковий капітал» походить від сукупності зобов’язань щодо третіх осіб.

Позиковий і власний капітали мають підвищене значення з боку терміновості їх погашення. Власний капітал може не погашатися за весь час діяльності компанії, а позиковий капітал повинен бути погашений в договірні терміни. Відтік активів в грошовому еквіваленті, а також передачі інших активів є погашенням зобов’язань. Заміна одного виду зобов’язання іншим, також є способом погашення зобов’язання.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Звітний період