Знецінення валюти

Під терміном “знецінення валюти” мають на увазі зниження курсової вартості національних грошових коштів щодо валют іноземних держав. Тобто протягом конкретного проміжку часу відзначається ослаблення національної валюти: за неї можна придбати набагато менше іноземних благ.

Знецінення грошей має ще й інше визначення. Під даним терміном розуміють також зменшення золотого вмісту конкретної грошової одиниці в умовах золотого стандарту.

Чим знецінення валюти відрізняється від інфляції?

Знецінення валютиОбесцененіе національних грошових коштів за своїм економічним змістом відрізняється певним схожістю з інфляцією, адже в обох випадках спостерігається зниження купівельної спроможності валюти, в результаті чого за умовну суму грошей отримують меншу кількість благ. Різниця між вищевказаними явищами в економіці полягає в тому, що під час інфляційних процесів платоспроможність падає щодо самої ж національної валюти на внутрішньому ринку, а в період девальвації – щодо грошових ресурсів іноземних держав.

У першому випадку за національні грошові кошти можна придбати менше продукції і послуг на місцевому ринку, а в другому – менше іноземної валюти.

Що собою являє процес знецінення валюти?

Знецінення валюти може бути прихованим і відкритим. Девальвація грошей в відкриту передбачає зниження на офіційному рівні валютного співвідношення шляхом підписання Центробанком відповідного документа. Зі звернення в такому випадку вилучаються знецінені паперові банкноти, здійснюється процес обміну їх на більш стійкі, нові кредитні гроші.

Неконтрольований (хаотичний) процес знецінення валютиСкритая форма знецінення валюти не передбачає вилучення її з грошового обігу. Курс національних грошей знижується державою штучно. Центробанк застосовує такі заходи в основному для підтримки експортерів. Приховану форму знецінення валюти часто характеризують як планова девальвація.

Крім того, процес знецінення валюти може бути контрольованим і хаотичним. У першому випадку Центробанк має всі необхідні механізмами для своєчасного припинення девальвації грошових коштів. У другому випадку знецінення валюти є неконтрольованим процесом, який відбувається постійно, а Центробанк не має фінансових ресурсів для його зупинки. При такій ситуації спостерігаються масові розпродажі національних грошей і паніка серед населення, в результаті чого курс її оновлює нові мінімуми щодня.

Тому для запобігання колапсу національних грошових коштів Центробанк змушений застосувати адміністративні заходи їх регулювання (аж до абсолютної заборони торгівлі на міжбанківському ринку), адже в такому випадку стандартні механізми для стабілізації ситуації є недійсними.

Причини знецінення валюти:

  • дефіцит платіжних балансів;
  • зростання інфляції.

Мінуси і плюси процесу знецінення валюти

Негативні наслідки знецінення валюти:

  • ризик поглиблення інфляційних процесів;
  • утиск імпортних операцій;
  • падіння довіри до національної грошової одиниці;
  • збільшення відтоку капіталу з держави;
  • спостерігається розвиток затяжної депресії в фінансовому секторі.

 Як знецінювалися валюти в світі

Знецінення валюти також може характеризуватися і позитивними сторонами. Якщо вартість національних грошей падає, то в цей час відзначається зростання попиту на продукцію вітчизняного виробництва. Заохочення експортних операцій є, безсумнівно, великим плюсом девальвації валюти. Крім того, якщо відбувається процес знецінення грошей, то це призводить до зниження темпів використання золотовалютних ресурсів держави.

ПОДІЛИТИСЯ: