Змішані валютні курси

Обмінні курси істотно впливають на економі ку. Від них залежать обсяги експортних та імпортних поставок, розміри іноземних інвестицій, вивезення та ввезення активів, міжнародна міграція робочої сили. Практично у всіх країнах про менниє курси є об’єктом державного регулювання.

Активи – матеріальні цінності підприємства у вигляді приналежного йому устаткування, сировини, цінних паперів, грошей.
Нерідко державне регулювання призводить до утворення змішаних обмінних курсів. Це відбувається, коли держава наділяє фіксовані курси елементами плаваючих, а плаваючі – елементами фіксованих.

Змішаний обмінний курс, який містить елементи плаваючих курсів.

Поширена державний захід – перегляд фіксованих курсів. Нові курси закріплюються законом, про них повідомляється в засобах масової інформації.

Зазвичай курси переглядаються щодо ціни золота або найбільш стабільних валют (частіше – долара і євро).
Якщо держава знижує курс (ціну) своєї національної валюти, то цей процес називається девальвацією.

Девальвація – зниження державою обмінного курсу національної валюти щодо золота або іншої валюти (зазвичай долара).

Ревальвація – підвищення державою обмінного курсу національної валюти щодо золота або іншої валюти (зазвичай долара).

У деяких випадках держава звільняє фіксовані курси своїх валют і дозволяє їм «поплавати». При цьому воно встановлює межі «плавання», які прийнято визначати як валютний коридор.

Валютний коридор – межі коливань обмінного курсу національної валюти на валютному ринку.

У разі плаваючих обмінних курсів найбільш поширена така міра, як валютна інтервенція. Вона являє собою втручання держави в положення на валютному ринку, коли їм скуповуються або викидаються на продаж великі маси національної або іноземної валюти. Купівля проводиться для того, щоб скоротити перевищення пропозиції валюти над попитом і цим сприяти збільшенню її ціни (обмінного курсу). Продаж, навпаки, веде до скорочення перевищення попиту над пропозицією. Валюти стає досить, щоб задовольняти виріс на неї попит, і ціна (обмінний курс) зменшується.

Якщо валютна інтервенція проводиться на національному ринку, то дії держави спрямовані на зміну обмінних курсів національної валюти. В цьому випадку точніше говорити про державне регулювання, а не валютної інтервенції. Однак на практиці дане поняття використовується. Його вживають ті економісти, які вважають, що сучасна ринкова економіка здатна розвиватися без допомоги держави, і всі його дії в цій економіці розглядаються як втручання (інтервенція). Коли валютна інтервенція проводиться на міжнародних валютних ринках, то відбувається навмисне втручання в стан обмінних курсів валют, що належать іншим державам. У цьому випадку даний термін повністю відповідає своїм змістом.

Валютна інтервенція – дії держави на національному валютному ринку з регулювання обмінних курсів шляхом купівлі (продажу) валют з метою зміни на них попиту (пропозиції);
– втручання одних держав в обмінні курси валют інших держав шляхом купівлі (продажу) валют на міжнародних валютних ринках з метою отримання економічних вигод від змін на них попиту (пропозиції).

Обсяг купується або продається валюти допомагає державі встановлювати бажаний обмінний курс, як би зафіксувати на деякий час. Його плавання стає регульованим, керованим державою.
Такого роду змішані, полуплавающіе курси характерні великому числу країн (наприклад, Канаді, Великобританії, Японії).

ПОДІЛИТИСЯ: