Змінний капітал

Змінний капітал – та складова капіталу, яка застосовується для покупки робочої сили ( «чиста» заробітна плата без податків). Поняття фігурує в марксистській теорії. Сьогодні в бухобліку термін «змінний капітал» не застосовується.

Змінний капітал: сутність та місце в класифікації

Поняття «капітал» має безліч значень. В одному з них капітал представляється, як запас благ матеріального характеру, а також щось, що включає нематеріальні цінності, наприклад, досвід, освіту, здібності людини, його кваліфікацію і так далі. Визначаючи капітал у вигляді фактора виробництва, економісти часто співвідносили термін з застосовуваними в виробничій сфері засобами.

Змінний – одна зі складових капіталу, що відображає кошти, необхідні для покупки робочої сили. Роль і сутність змінного капіталу можна розглянути на прикладі загальної класифікації.

1. Весь капітал підприємств ділиться на дві категорії:

– оборотний – частина коштів, яку складають матеріали, сировинна продукція та інші елементи;

– основний – інша частка капіталу, елементами якої є будівлі, обладнання, машини і споруди.

Оборотний – вид капіталу, в основі якого лежать оборотні активи компанії (напівфабрикати, гроші, електроенергія, гроші на вчинення виплат робітникам і так далі). Оборотний капітал бере участь у створенні товару, в формуванні його ціни і так далі. У цьому оборотний і змінний капітал схожі. Основна риса оборотного капіталу – здатність швидко перетворюватися в грошові кошти з товарної форми (і навпаки). На отримані від обороту гроші відбувається закупівля матеріалів, сировини, продукції і так далі.

За теорією Карла Маркса змінний капітал (разом з постійним) формують оборотний капітал підприємства.

Основний – капітал, який функціонує за тими самими принципу, що і оборотний капітал, але відрізняється більшою ціною. Це створює компанії додаткові проблеми при покупці і оновленні основних фондів.

2. За джерелами створення капітал буває:

– власним. Тут враховується все майно, яке є власністю компанії і відноситься до її активів. Обчислення параметра здійснюється шляхом вирахування із загальної вартості майна позикового капіталу. У структуру власного капіталу входить резервний, статутний і додатковий капітали.

– позикових. Цей вид капіталу характеризує загальну ціну майна, яке було придбано за чужий рахунок. При цьому кошти повинні бути повернуті банку або позичальникові.

3. За особливостями розрахунку додаткової вартості капітал поділяється на:

– постійний. Сюди відносяться всі витрати підприємства (крім зарплати робітника). Особливість постійного капіталу в тому, що він переносить свою ціну на підсумки виробництва без змін загальної величини ціни;

– змінний – вид капіталу, який застосовується для найму робітників, необхідних для виробництва продукції. Змінний капітал має форму зарплати. У виробничому процесі замість ціни загального спожитого капіталу формується нова ціна, яка має більший параметр.

Змінний капітал характеризується, як витрата коштів на покупку робочої сили і може змінюватися в період виробничого процесу.

ПОДІЛИТИСЯ: