Заходи економічної політики

Заходи економічної політики – це інструменти, за допомогою яких держава впливає на внутрішню економіку. Комплекс заходів визначається в залежності від мети, яку переслідує держава. Економічні цілі сучасних держав багатогранні, тому і комбінацій заходів існує велика кількість.

Основні види заходів економічної політики

Найбільш поширена класифікація пропонує ділити заходи економічної політики на дві категорії: прямі і непрямі. За допомогою заходів прямого регулювання держава фактично позбавляє підприємства можливості самостійного економічного вибору – рішення ґрунтуються на приписах регулюючих актів. Приклад такого заходу – юридичне регулювання в області амортизаційних відрахувань. Перевага прямих заходів полягає в тому, що такий метод дозволяє досягти результату в короткі терміни, але є і мінус – порушення ринкового процесу.

Методи непрямого впливу працюють тонше – вони не перешкоджають здійсненню суб’єкти права вибору, але створюють такі економічні умови, які схиляють його до вирішення, вигідному державі.

Класифікація економічних заходів

Існує й інша класифікація – вона використовує організаційно-інституціональний критерій. В рамках такої класифікації економічні заходи діляться на:

1. Адміністративні. Завдання адміністративних заходів – створити вигідні для приватного сектора економіки правові умови. Функції, яку вони виконують – підтримка конкурентного середовища і збереження можливості економічних суб’єктів приймати рішення самостійно. Адміністративні заходи також класифікуються на

Заходи заборони. Держава визнає будь-яку діяльність шкідливою для економіки і забороняє її. Прикладом такого заходу може бути заборона транзиту, тобто перевезення вантажів через певну територію.

Примусові заходи. Ці заходи засновані на осудженні і покарання за нехтування державними нормативами. Приклад заходи – штраф за несвоєчасну сплату податку.

Заходи дозволу. Держава в усній або письмовій формі дає згоду на ведення діяльності, яка колись була під забороною (наприклад, ввезення ліків з-за кордону).

В Україні адміністративні заходи найбільш активно застосовуються в сфері захисту навколишнього середовища і малозабезпечених верств населення.

2. Економічні. Такі заходи найчастіше є непрямими – вони не наказують діяти певним чином, а впливають на деякі аспекти ринкового процесу. За допомогою економічних заходів можна регулювати попит і пропозицію, а також ступінь централізації капіталу. Економічні заходи виявляються в формах:

Фінансової політики.

Кредитної політики.

Програмування і прогнозування.

Фінансова політика – досить загальне поняття. Його можна розуміти як механізм реалізації цілей економічної політики. За допомогою кредитно-грошової політики держава впливає на банківські установи, змушуючи їх знижувати або збільшувати пропозицію грошей (наприклад, через ставку рефінансування) і контролюючи таким способом інфляцію. Програми – рекомендаційна захід, покликаний забезпечити приватних підприємців важливими економічними даними. Програмування – спосіб спонукати бізнесменів до активності.

Інституційні. До інституціональним заходам економічного впливу відносяться:

  • Підготовка економічних прогнозів.
  • Створення дослідних центрів по економіці.
  • Створення організацій, в рамках яких досвідчені підприємці та експерти економіки і бізнесу могли бути надавати консультативну допомогу бізнесменам-початківцям.
  • Правова підтримка приватного бізнесу.
...
ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Планування бізнесу