Забезпечення позову: терміни, варіанти скасування

У законодавстві чітко обумовлюється термін і порядок забезпечення позову. Питання, що стосуються забезпечення, дозволяє тільки суд, що займається розглядом справи. При цьому повідомлення сторони-відповідача або іншої групи юридично зацікавлених сторін не потрібно.

Заява щодо забезпечення позову повинно розглядатися в перший же день надходження. На етапі прийняття рішення суд повинен вказувати підстави для застосування заходів або ж відмова в їх застосуванні. Рішення суду щодо позовної забезпечення виконується відразу. Підставою є відповідний порядок.

Забезпечення за заявою може бути скориговано або скасовано судовою інстанцією. Крім цього, допускається заміна заходів забезпечення. Питання, що стосується коригування або скасування забезпечення позову або ж заміни запобіжного забезпечення, вирішується тільки судом з обов’язковим повідомленням юридично втягнутих в процес і зацікавлених осіб. У разі неявки на засідання суду може виникнути ситуація, коли найбільш важливі питання у справі розглядатися не будуть.

Особи, які є юридично зацікавленими, мають право з’явитися в суд і розкрити свою версію у справі. При цьому суд вирішує, чи варто приділяти увагу словами позивача до відповідача про його недобросовісність, а саме дій, що не дозволяють виконати судове рішення в разі позитивного задоволення позовної заяви.

Рішення суду щодо відмови в позовній заяві не є автоматичною скасуванням позовної забезпечення. Всі заходи, які були прийняті судом раніше, залишаються в силі до моменту початку дії самого рішення. З іншого боку, суд не може разом з рішенням або ж за фактом його постанови приймати протилежне рішення щодо скасування позовної забезпечення.

Якщо забезпеченням позову є стягнення певної суми, то відповідач в якості заміни подібних заходів по забезпеченню може внести певну судом суму на свій депозитний рахунок. Наприклад, в ситуації про розподіл власності подружжя в ролі забезпечення позову виступив автомобіль (на нього накладено арешт). Так як дружина прийняла рішення про отримання власної частки в грошовому вигляді, суд вирішує дружину (відповідачу) внести на рахунок депозиту певну суму. Як правило, вона буде дорівнює половині вартості авто. В результаті суд знімає арешт з майна, адже зобов’язання сторони виконано в повній мірі.

Варто відзначити, що завдання інституту забезпечення позову в цілому – захист інтересів двох сторін (відповідача та позивача). При цьому відповідач отримує такі гарантії:

– в разі прийняття відповідних заходів щодо забезпечення позову судовий орган може вимагати від іншої сторони забезпечення можливих збитків відповідача;

– відповідач за фактом вступу в силу відмови суду за позовом може вимагати відшкодувати збитки через ухвалення на вимогу позивача певних заходів щодо позовної забезпечення. У відповідача немає права вимагати відшкодування в разі, якщо забезпечення позову було ініціативою судової інстанції або проводилося за заявою державних органів або прокурора.

На рішення суду в сфері позовної забезпечення можна подавати приватний протест або скаргу. При цьому подача одного з цих документів не зупиняє дію судової інстанції. З іншої позиції, якщо протест (скарга) спрямовані на скасування або зміну позовної забезпечення або ж заміну запобіжного забезпечення, то можлива простановка рішення. У такій ситуації до моменту дозволу касаційного протесту на рішення по заміні (скасування) виду забезпечення буде діяти міра, яка була раніше прийнята судовою інстанцією.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Класична школа