Забезпечення кредиту

Щоб бути впевненим у платоспроможності позичальника, банк може запропонувати йому укласти угоду, об’єктом якого є застава. Якщо позичальник виявляється нездатним погашати позику, банк за умовами угоди має право реалізувати заставне майно, компенсувавши таким способом збитки, понесені ним внаслідок несплати кредиту. Тобто забезпечення кредиту – це гарантія виконання боргових зобов’язань і засіб мінімізації кредитних ризиків фінансової установи.

Забезпечення кредиту – приклад розрахунку

Забезпечення кредиту має покривати повну суму зобов’язань позичальника, тобто суму основного кредиту плюс відсотки і комісійні збори банку.

Розрахувати суму забезпечення можна і самостійно, проте, для цього потрібно знати величину поправочного коефіцієнта, який варіюється в залежності від виду застави. Введемо такі умови:

Сума кредиту – 100 тис. грн, тривалість розрахункового періоду становить 3 місяці, процентна ставка – 20% річних, комісійна надбавка – 1% річних, поправочний коефіцієнт – 0.7.

Перш за все визначається розрахункова заставна вартість – використовується така формула:

Спробуємо порахувати:

Далі використовуємо поправочний коефіцієнт і отримуємо вартість забезпечення:

Вартість забезпечення = РЗС / Поправочний коефіцієнт = 105250 / 0.7 = 150357 рублів

Комісія за надання кредиту в розрахунках не фігурує, так як вона стягується з позичальника одноразово при видачі.

Майно як застава

У переважній більшості випадків кредити забезпечуються майновою заставою: машиною, квартирою, виробничим обладнанням. Найбільш затребуваним видом застави вважається нежитлова (комерційна) нерухомість. Поправочний коефіцієнт при такій формі застави залежить від безлічі факторів: рік зведення, рівень інфраструктури, віддаленість від центру міста. Ключовий фактор – час експлуатації: будівля, ледь прийняте в експлуатацію, буде коштує набагато дорожче, ніж використовується вже кілька років.

Транспорт, який використовується в якості застави, повинен бути в справному стані і не старше встановленої планки (як правило, 15-ти років).

Для обладнання також встановлено ряд вимог: воно повинно бути вузьконаправленим, які не мають аналогів. Крім того, обладнання повинно бути позначено (наприклад, інвентарним номером), щоб ідентифікація була можлива.

Найменш популярний вид застави – товари в обігу. Банк прийме товари в якості застави, тільки якщо вони є високоліквідними і при їх реалізації не виникне ніяких проблем. Для товарів в обігу встановлюється найжорсткіший поправочний коефіцієнт – 0.5.

Інші види забезпечення

Для деяких програм кредитування в якості забезпечення доречні:

1. Право вимога за контрактом приймається в заставу за залишковою вартістю, тобто як сума кредиту за вирахуванням авансових платежів. Всі перерахування надходять на рахунок позичальника, відкритий у банку-кредиторі – це прописується в контракті, який не може бути скоректований без узгодження з кредитором.

2. Порука муніципального освіти (МО) можливо лише при співпраці банку з даними МО і якщо в бюджеті МО є гроші для можливої ​​компенсації банку.

3. Вексель – один з найбільш малоризикованих для банку способів забезпечення: фактично це готівкові гроші, розміняні на цінний папір, по якій власник може ще й отримувати відсоток. Якщо позичальник має можливість надати в якості застави вексель, вимоги кредитора будуть максимально ліберальними, однак, більшість українських фінансових установ працює тільки з векселями Ощадбанку.

4. Банківська гарантія – один з найцікавіших способів забезпечення. У відносини вступають три учасники: принципал – особа, яка вимагала гарантію (простіше кажучи, позичальник), бенефіціар – особа, яка претендує на компенсацію (кредитор) і гарант – особа, що дає гарантію. У разі порушення графіка оплати кредиту бенефіціар звертається не до принципалу, а до гаранта з вимогою відшкодування. Зобов’язання гаранта не залежить від відповідальності принципала, саме тому банківська гарантія характеризується безвідкличні (гарант не може забрати гарантію, поки кредит не буде погашений) і забороною цесії (гарант не може продати або передати гарантію).

ПОДІЛИТИСЯ: