Забезпечені онкольні позики

Забезпечені онкольні позики – один з видів онкольного кредитування, який має на увазі забезпечення депозитним сертифікатом або векселем.

Забезпечені онкольні позики: сутність та ознаки

Факт забезпеченості в кредитуванні грає вирішальне значення. Найбільш характерними зобов’язаннями на сьогодні вважаються порука, банківська гарантія і застава. На практиці ж, як правило, використовується заставне майно (наприклад, цінні папери). Ринкова ціна об’єкта застави визначається на момент укладення договору. При цьому кредитодавець в процесі прийняття рішення вивчає перспективи активів, майбутню кон’юнктуру ринку і дані.

Всі позики можна умовно розділити на кредити з достатнім забезпеченням (забезпечені), незабезпечені і недостатньо забезпечені.

Забезпечений кредит завжди задовольняє групі основних вимог:

– його ринкової ціни досить, щоб кредитор міг покрити свої збитки, а саме основну суму боргу, нараховані відсотки і поточні витрати;

– всі папери щодо застави оформляються таким чином, щоб термін на реалізацію забезпечення був не більше 150 діб з моменту, коли продаж прав на забезпечення стає для кредитора необхідною. Необхідність продажу прав на забезпечення, як правило, виникає не пізніше, ніж через місяць з моменту затримки позичальником платежу.

Крім забезпеченого, існує ще два типи позики. При недостатньо забезпеченої позичку надається застава не відповідає одному з вимог кредитора щодо заставного майна. У необеспеченном кредиті забезпечення немає зовсім.

Серед безлічі видів термінових позик одним з найбільш популярних є кредит до запитання або онкольна позика. Його суть – у відкритті банківською установою спеціального рахунку, забезпеченням по якому є активи (товарно-матеріальні цінності, векселі та сертифікати).

Забезпечені онкольні позики – короткостроковий вид позики, який надається дилерам і брокерам на фондових ринках, а також великим і надійним підприємствам. Основна мета – проведення позичальником великих операцій на великі обсяги сум. До головної особливості онкольного позики можна віднести «розмитий» термін повернення коштів. Найчастіше в договорі не вказуються точні суми і терміни надання грошей. При цьому банк може зажадати повернення грошей в будь-який момент. У свою чергу, у позичальника є не більш 4-6 діб, щоб виконати наказ кредитора. У назві «онкольний» міститься суть цієї позики ( «call» – на вимогу). У разі несвоєчасного погашення банк має право задіяти і реалізувати забезпечення для покриття своїх збитків.

Варто зазначити, що в межах наявного кредитного ліміту, який встановлений договором і залежить від загальної ціни заставних цінних паперів, позичальник може використовувати не тільки надану в заставу суму, а й інші засоби на рахунку. У такій ситуації нарахування відсотків буде здійснюватися лише на витрачені гроші, тобто на вибившую їх частина.

Вексельну позику (кредит) називають однією з різновидів вексельного кредитування, адже в ролі забезпечення виступає саме борговий папір. До основних ознак даного виду позики можна віднести:

1. Позичальник не передати права користування цінними паперами. Активи, які відіграють роль забезпечення, просто закладаються в банк. При цьому у одержувача позики завжди є можливість викупу своїх активів (за умови своєчасного погашення заборгованості).

2. Кредит, як правило, не покривається на 100% ціною активів. Досить не більше 60-70% покриття для отримання необхідної суми. При цьому у банку може бути ряд додаткових умов до позичальника (платоспроможність, наявність поручителя і так далі).

ПОДІЛИТИСЯ: